סמינר \ סמינריון סופי - סמינר עיוני - שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בקרב נשים בעולם התעסוקה

תקציר העבודה

עבודת סמינריון מקיפה על נושא מתוך המשפטים – חוק שוויון הזדמנויות ואיסור האפליה בקרב נשים בעולם התעסוקה

עבודת סמינריון אשר הינה בעלת 29 עמודים וכ-15 מקורות בעברית ובאנגלית.

עבודה זו עוסקת בשוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור אפליה בקרב בנשים בעולם התעסוקה,
שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור אפליה הם עקרונות יסוד המבטיחים הוגנות ושוויון במקום העבודה. תפיסות אלו מדגישות את החשיבות של יצירת מגרש משחק שווה שבו לאנשים יש סיכוי שווה להצליח ולהתקדם בקריירה שלהם, ללא קשר לרקע או למאפיינים שלהם.

להלן תוכן העניינים של העבודה :

-תקציר
-מבוא
-סקירת ספרות
-סיכום ממצאי הספרות
-מסקנות , המלצות לארגונים והמלצות למחקר
-ביבליוגרפיה