– עבודה קדם-סמינריונית - "תקשורת כתרבות"(10532)

תקציר העבודה

מהם הנורמות והערכים המגדריים המיוצגים בסרטי הילדים של יוצרי וולט-דיסני?

מבוא תיאורטי
התרבות הפופולרית מהווה חלק גדול מהחיים של הילדים הגדלים בעשורים האחרונים.
עולם התוכן העולה מתוך הסרטים והתוכניות משפיע במידה רבה על ערכים תרבותיים ואידיאולוגיות המועברים לילדים. התרבות היא שמאפשרת לנו לזהות אירועים ואנשים ככאלה שמשתייכים לטיפוס מסוים, למשל "יפים" . (J.C Alexander & Thompson ,2008).
אותם ילדים גדלים עם תכנים המיועדים להם כסוכן חברות המכווין אותם להבנת החוקים החברתיים של העולם. למעשה, התרבות הפופולארית מהווה חלק מהסביבה החינוכית של הילד ומקנה לו אפשרות להיחשף לעולם דיכוטומי ומופשט. המצבים אליהם נחשף הילד הם חד-משמעיים במשמעותם.
קונבנציות הייצוג מעבירות לצופים מבנים מסוימים של סיפורים. הדמויות המוצגות בטלוויזיה ובקולנוע הן טובות או רעות, חכמות או טיפשות, יפות או מכוערות. ברור איך כל דמות צריכה לפעול בכל מצב על מנת להשיב את הסדר הטוב לעולם (J. Fiske, 1987).
סרטי דיסני מהווים ביטוי מוצלח לתרבות הפופולרית. דיסני הוקם בשנות העשרים על ידי וולט דיסני כסטודיו לתמונות מצוירות והפך לתאגיד ענק. לאורך השנים החברה יצרה מגוון סרטים לילדים הפונים לטווח של סוגיות חברתיות. לסרטים אלו, הפונים בעיקר לילדים, יש את הפוטנציאל להעביר לצופים …