שונות בחינוך 10807

תקציר העבודה

ממ"ן 13
לקורס שונות בחינוך 10807
האוניברסיטה הפתוחה
אורך העבודה כ- 4 עמודים, מלל בגודל 11, גופן Arial

רפורמת חטיבות הביניים (משנת 1968)ותוצאותיה
ב. "מדיניות החינוך החדשה, שבאה לידי ביטוי ברפורמת חטיבות הביניים, נחשפה לניגודים שבין חתירה לשינוי לבין שימור הקיים" – הסבירו משפט זה ביחס לקביעת מדיניות החינוך בשנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים.

2
שוויון פורמלי ומהו שוויון מהותי.