שיטות טכנולוגיות מסייעות להפרעת למידה

תקציר העבודה

בעשור האחרון החברה המודרנית נטועה בסביבה טכנולוגית ברוב היבטי החיים: בריאות, חקלאות, תעשייה, אכילה, חינוך ועוד. בעבודה זו אנו מעוניינות לחקור ולבדוק את השיטות הטכנולוגיות המסייעות לאנשים מאובחנים בלקות למידה, איך הטכנולוגיה מספקת לאוכלוסיית לקויי הלמידה הזדמנויות חדשות לפצות על הליקויים הקיימים ברכישת מיומנויות ולהיות נגישים למידע ולהזדמנויות אשר היו בלתי נגישים בעבר. (Bryant & Seay, 1998)
לפי ה DSM-5,2013, לקות למידה (הפרעת למידה) היא חלק בקטגוריית הפרעות נוירו – התפתחותיות. אנשים עם לקויות למידה נתקלים בקשיים רבים הנובעים מהצורך להתמודד עם מיומנויות כמו קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור והבעה וחשיבה בבית הספר או במקום העבודה. הן מוגדרות כדיסלקציות שונות: אגנוזיה ויזואלית לאותיות – Visual Letter Agnosia זוהי הפרעה בזיהוי אותיות על ידי ראייה, הם כן יכולים לזהות אותיות בדרכים שונות אבל לא בצורתן הכתובה, סוג שני הוא דיסלקסיית "נגלקט" או נגלקסיה – Neglect Dyslexia or Neglexia בעיה בהפניית קשב אל האותיות שנמצאות באחד מצידי המילה או הטקסט וזה יגרום להשמטת או החלפת אותיות. ודיסלקציית שטח – Surface Dyslexia הפרעה הנובעת מליקוי באחד השלבים במסלול הלקסיקלי, שגורם לכך שכל מילה נקראת כאילו היא אינה מוכרת. עוד דוגמה לדיסלקציות היא דיסלקציית גישה למשמעות – Semantic Access Dyslexia וזוהי הפרעה בהבנת המילים הנקראות.
לקות למידה היא הפרעה פסיכולוגית שקשה להיפטר ממנה אבל אם מקבלים את התמיכה, ההתערבות והטיפול הנכונים הם יכולים להצליח ולהיות מצטיינים (Bekirogullari, 2018). כדי לאבחן אנשים עם לקות למידה על הקשיים להימשך שישה חודשים לפחות, ההשפעה של לקות למידה היא לא רק בתחום הלימודים אלא בתחומים נוספים. (פרל, בידרמן, אליאן ופלוטניק, 2018).
לקות למידה היא הלקות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר במערכת החינוך והיא נמצאת בעלייה, לרוב תלמידים אלה לומדים במערכת חינוך רגילה. (חוזר מנכ"ל משרד החינוך, 2003). מיומנויות אקדמיים המופעים בהשפעה מההפרעה נמדדים בעיקר לפי ההישגים של המאובחן, האם ההישגים מתחת למצופה יחסית לגיל הכרונולוגי של הפרט, והיא גורמת להשפעה גדולה על התפקוד היומיומי, האקדמי והחברתי. חשוב לדעת שהקושי מתחיל בעיקר בשנות בית הספר אבל בא לידי ביטוי כשהדרישה למיומנויות מושפעות מההפרעה עלתה על היכולות של הפרט. מאוד חשוב לוודא שהקושי בלמידה אינו מוסבר על ידי לקות אינטלקטואלית, הפרעה מנטלית או נוירולוגית.