שינוי ופיתוח ארגוני

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1637

תקציר העבודה

בעבודה זו אציג שינוי שהתרחש ביחידה ארצית במשטרת ישראל.
משטרת ישראל הינה חלק ממערכת הביטחון הישראלית הממונה על אכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי וביטחון הפנים של מדינת ישראל.
במשטרת ישראל קיימות יחידות ארציות הכפופות לאגף החקירות המודיעין המתמחות החקירות ביטחוניות וכלכליות ייחודיות.
המבנה הארגוני של היחידה בה נבחן את השינוי הינו חריג בנוף המשטרתי ומורכב ברובו מקצינים בדרגת רפ"ק אשר גם מפקדם הישיר הינו רפ"ק. רוב קציני היחידה מתגייסים אליה בתחילת שירותם ופורשים ממנו לפנסיה, זאת בשונה משאר יחידות המשטרה בהן קדנציה מוגבלת ל3-4 שנים. מדובר בקצינים מקצועיים וותיקים בעלי ידע ייחודי. היחידה מחולקת לארבעה מפלגים (בראש כל מפלג עומד סנ"צ) ובתוך כל מפלג קיימים 3 מחלקים המונים בין 4-6 קצינים (בראש כל מחלק עומד רפ"ק אשר מפקד גם על קצינים בדרגתו) ומטה תומך. בראש היחידה עומד קצין בדרגת תנ"צ. היחידה מונה 130 שוטרים.