תאטרון בחברה (מתוקן) -

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 94
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1114

תקציר העבודה

שאלה 1: קראו וצפו בסצנה הראשונה בהצגה "פרחה שם יפה" ( השיר "אני לא פרחה") נתחו את הדמויות לפי
הקטגוריות סטראוטיפ ואנטי סטראוטיפ. זאת תוך הגדרת המונחים. הביאו דוגמאות ( ציטוט והסבר)
ישירות מתוך הטקסט להוכחת דבריכם. ( פרק 7 -דמויות, המחזה "פרחה שם יפה ").

– בבואנו לבחון את הצגות התיאטרון בחברה, נתייחס לכל הטקסט כמכלול במובן הרחב של ההגדרה של טקסט וכמובן שהדמויות הן חלק מהמכלול הזה שנקרא טקסט. דמויות בהצגה הן גם חלק מהטקסט התיאטרוני. ניתן לסווג את הדמויות לחמש קטיגוריות ….

דמות סטריאוטיפית היא דמות אשר מיוחסת לה תכונות באופן מכליל ולא אינדיבידואלי. כמו כן היא מייצגת אוכלוסיות בשולי החברה או מיעוטים, כלומר….

כעת נסביר את האנטי-סטריאוטיפ, …..

כדי להמחיש זאת, בסצנה הראשונה בהצגה "פרחה שם יפה" דמותה של הפריחה מוצגת ….
בסצנה רואים את האופן שבו הן שואלות את נהג האוטובוס …..

כעת נעבור לדרך אחרת להתמודדות עם הסטריאוטיפ שבה מעוצבת דמותה של אביטל האנטי סטריאוטיפ שבה היא מתנגדת ……

שאלה 2: קראו את תמונה מספר 8 , במחזה "משחקים בחצר האחורית" העוסקת בדיון המסכם בבית המשפט.
הסבירו כיצד יחסי הסיבה – תוצאה בתמונה זו מאשרים את הנרטיב הגברי. ( פרק 7 -סוציו- נרטיב, המחזה
"משחקים בחצר האחורית") .

– נרטיב הינו הסיפור של ההצגה, הוא מתייחס לתוכן העלילה ולאופן הצגתה. העלילה היא "התבנית היסודית של הסיפור, ההיגיון של הפעולות, …

מדובר במחזה שבנוי על פי נרטיב גברי…

בסופו של דבר הנערים מקבלים את גזר הדין הקל, והם נערים המגונים מבתים טובים (מלח הארץ) שנקלעו לסיטואציה. בשורה התחתונה הצדק הוא גברי….