תכנון לימודים, הוראה והערכה (10106)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2017
מספר מילים 1059
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מטלה 11 בקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה (10106) ציון – . 95 .
הנושאים:
הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון הלימודים, מוצג ע"י מספר תהליכים מסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20
פסיכולוגיה התפתחותית עוסקת בבחינת שלבי ההתפתחות הקונטיבית, החברתית והרגשית של ילדים ובני נוער, ועיקריה
שלוש הגישות לארגון תכנית לימודים: גישת תחומי הדעת, גישת האחדות, גישת המיומנות
והבדלים בין הגישות