יחסי היקשרות אב-ילד

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 1900
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

ישנם מאמרים רבים בנושא ההורות. ושאלה מסוימת עלתה מספר רב של פעמים . איפה האבא בסיפור? מה ההשפעה של האבא? רוב המאמרים בוחנים וסוקרים את הקשר עם האם, שאין להמעיט בערכו. אך במשוואה הזו גם לאב יש חלק משמעותי בהורות ובהתפתחות הילד. בשנים האחרונות החל מחקר על מעורבות האב בתחומים רבים המתקשרים להורות ולהתפתחות הילד. אני בחרתי לבחון את המעורבות של האב משתי נקודות מבט שונות. שני המאמרים נועדו לבחון ולהבין טוב יותר יחסי היקשרות של אב- ילד. על בסיס תיאוריית ההיקשרות של בולבי, שנכתב ונחקר עליה רבות בהקשר של האם. מעניין יהיה לראות כיצד ניתן לבחון יחסים אלה בהקשר של האב. המאמר הראשון ייבחן את היחסים הללו בשתי נקודות זמן שונות בהתפתחות הילד. והמאמר השני יציג אלטרנטיבה שונה לבחינת יחסי ההיקשרות בין אב לילד, כתוצאה מהבנה שמנגנונים שונים מעורבים ביחסי אב-ילד .