10408 – מבוא ללימודי תקשורת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 814

תקציר העבודה

שאלה 1

  • בסעיף זה אסביר מהו האימפריאליזם התרבותי: מהו ההקשר ההיסטורי שבו הוא הופיע, מה היו מטרותיו ומדוע הוא נחשב פעולה שלילית.

לאחר מלחמת העולם השנייה, תקשורת ההמונים נתפשה ככלי אפקטיבי להנחלת התרבות המערבית ואורח החיים של חברה מערבית מודרנית לאזורי עולם מפותחים…

  • בסעיף זה אסביר את התשובות כנגד החשש מפני האימפריאליזם התרבותי ואת ההשלכות החיוביות של הגלובליזציה התקשורתית.

התשובות כנגד החשש מפני האימפריאליזם התרבותי הן תפישת הקהל. במודלים…

שאלה 2

  • בסעיף זה אציין ואסביר את הערכים החדשותיים ואילו מהערכים החדשותיים מתאימים לאירועים המתוארים בכתבה "גל מחאה.."

ערך חדשותי הוא הגורם העיקרי שמשפיע על תהליך ברירת המידע. ערכים חדשותיים,…

 

  • בסעיף זה אציג ואסביר את הגורמים המפעילים לחצים על ארגוני התקשורת ואילו מהגורמים הללו עשויים היו להתערב בסיקור האירועים המתוארים בכתבה "גל מחאה.."

ישנם כמה גורמים חיצוניים ופנימיים המפעילים לחצים על ארגוני התקשורת. הגורם הראשון הוא גורם חיצוני הנקרא מוסדות חברתיים ופוליטיים. ארגון התקשורת מושפע על ידי הכנסת וקובעי המדיניות באמצעות תקנות וחוקים. הכרעות בתי המשפט יכולות…