10430 התנהגות ארגונית

תקציר העבודה

10430 התנהגות ארגונית – ממ”ן 13, ציון 91 – כולל הערות המנחה.
10430 התנהגות ארגונית-מיקרו.
10434 התנהגות ארגונית-מקרו.
13004 ניהול והתנהגות ארגונית.
חומר לימוד למטלה: קבוצות עבודה בארגון, תקשורת בארגונים פורמליים: רשתות ותהליכים.

שאלות 4-1: תיאור מקרה.

שאלה 1: חשיבת-יחד.
הסבירו אילו מאפיינים של חשיבת- יחד התקיימו בקרב נגני התזמורת.

שאלה 2: אבני בוחן להערכת בגרותה של קבוצת עבודה.
ביחידה מצוינות אבני בוחן שבאמצעותן אפשר להעריך את בגרותה של קבוצת עבודה – הסבירו באיזו מידה נגני התזמורת מהווים קבוצה בוגרת.

שאלה 3: סכמת הקונפליקט.
הסבירו באמצעות סכמת הקונפליקט את העימות בין נגני התזמורת לצוות השיווק.

שאלה 4: סוגי הפרעות בתקשורת.
הסבירו אילו סוגי הפרעות התקיימו בתקשורת בין נגני התזמורת לבין צוות השיווק.

שאלה 5: טענות נכון/לא נכון.
א. צוות שמחצית מעובדיו גברים הוא הומוגני.
ב. חשיבת- יחד מתרחשת בשלב הסערה של קבוצה.
ג. שלב הסערה של קבוצה מתאפיין במבנה סטטוס יציב.
ד. לפי סישור, ככל שעובדיו של צוות מסוים מאמינים שהתפקיד אותו הם ממלאים הוא חשוב, כך תגדל הלכידות של הצוות.