עבודה ל MA בחינת מצב ארגוני העובדים בעבר ובהווה בארץ ובעולם ונסיון לחזות את העתיד בנושא