אנליזת מאמץ תרמי של כלים בתהליכי ייצור של מוצרים פלסטיים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 4970
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

תקציר ייצור מוצר פלסטי, כולל שלושה שלבים שהינם חימום לצורך התכת הפולימר, תהליך הייצור וקירור המוצר הסופי לצורך חזרה לפאזה מוצקה. בקירור המוצר הסופי, השינוי בטמפרטורה חד מאוד ועל כן מתפתחים מאמצים תרמיים, לעיתים דרגת המאמצים התרמיים יוצרים תחילת סדק בכלי.
במאמר זה נסקור בתחילה את היסודות העיקריים של המאמצים התרמיים והמעוות, לאחר מכן נציג שני מקרים המדגימים את חשיבות הצורך בהתחשבות המאמצים התרמיים בייצור מוצר בעזרת כלים מעצבים, כדוגמת תבנית להזרקה.
סימולצית CAE מוכיחה שהן בייצור של תבנית להזרקה והן בתבנית של cast skin נוצר סדק  במאמצים תרמיים גבוהים.
להורדת המאמצים התרמיים בשיטת cast skin tool נדרש לאפשר התפשטות חופשית והתכווצות באמצעות לחיצה מאולצת נמוכה יותר. לעומת זאת בהזרקה לתבנית יש צורך לבקר את תהליך הייצור ולכוון את פרמטרי ההזרקה לערך הנחוץ לנו.
הגדרת המושג כלים (Tools):
מוגדר ככלי לעיצוב גיאומטריית המוצר בשיטת ייצור כלשהי. במאמר זה מתוארים שני תהליכי ייצור של מוצרים פלסטיים שהינם  1. הזרקה לתבנית – הכלי הינו התבנית.     2. Cast Skin – התבנית בה מוכנס המוצר הפלסטי לצורך הוספת שכבה חיצונית.
תוכן עניניים
1 .  תקציר. 3
2 .  מבוא. 4
2 .1.  מעוות תרמי ומאמץ תרמי 4
3 .  דוגמאות מעשיות. 7
3 .1.  Cast Skin. 7
3 .1.1  תמונות. 8
3 .2.  הזרקה לתבנית. 10
3 .2.1.  תמונות. 11
4 .  סיכום. 14
5.  חוות דעת אישית. 15
העבודה לא כוללת ביביליוגרפיה