סמל עיריית תל אביב כדימוי חזותי בתרבות הישראלית

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 4970
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

בעבודתי בחרתי לחקור דימוי חזותי בעל אמצעים ציוניים. לאחר חיפושים אחר אמצעי מסוג זה, החלטתי להתמקד בסמל עיריית תל אביב.  העבודה סוקרת את מרכיביו של סמל עיריית תל אביב. ראשית בפן הגראפי, הכוללת תצפית ורשימת מצאי של הסמל. ולאחר מכן פירוט על אמצעי ההסמלה המרכיבים את הסמל. בעבודתי אני מתייחסת למעצב הסמל, לגורמים שהשפיעו עליו בבחירת מרכיבי הסמל, ולשיקולים שהניעו אותו בעיצובו. כאשר עמדתי על מרכיבי הסמל נוכחתי לזהות אלמנטים רבים שחוזרים ומופיעים בסמלים אחרים ונוספים בתרבותנו.
תוך התייחסות לסמלים נוספים של ערים שונות בארץ, בחנתי את האמצעים הבונים את הסמל. וכן אמצעי הסמלה נוספים שניתן לזהותם במקורות אחרים.
כמו כן קיימת התייחסות תנכית בעיצובו של הסמל, שמחזקת את היותו יהודי- ציוני, ומחזקת את העובדה שהסמל הינו מייצג עיר יהודית, ועל כן לא מצאתי הקשר המחבר את הסמל לעיר העתיקה יפו, שתושבי תל אביב יצאו ממנה והקימו את העיר העברית הראשונה.
אופי העבודה הינו ניתוח תוכן,  המתבסס על מקורות ומידע שנמצא בספרים, כתבי עת וברשת. לאחר ניתוח מעמיק של האלמנטים המכילים את הסמל. התייחסות לנחום גוטמן, כילד שגדל בשכונת אחוזת בית  שלימים הפכה לעיר תל אביב, וכן כמעצב סמלה של העיר. הסבר כללי ומקיף על הקמת השכונות מחוץ לכותלי יפו שברבות השנים התאגדו לעיר תל אביב. מסקנותיי הן שהסמל משדר ומכיל אמצעים ציוניים יהודיים, במטרה להדגיש את הרצון ושאיפתם של מקימי העיר, להקמת עיר עברית בארץ ישראל.
ראשי פרקים מבוא
תצפית ורשימת מצאי של הסמל אמצעי הסמלה המרכיבים את הסמל ניתוח הדימוי:  (חקר הסמלים) עיצוב הסמל קורות חייו של האמן אמצעי הסמלה זהים בעיצוב סמלים של ערים נוספות "אבנך ונבנית"- משמעות זהה, מיקום שונה השינויים שעבר הסמל יפו- כמאוחדת עם העיר תל אביב הלוגו של תל אביב כתוספת לא רשמית לסמל המסר הערות  רשימה ביבליוגרפית