קליטת מורים חדשים - קליטה וליווי של מורה חדש בבית הספר

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5904
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

עבודה סמינריונית בנושא " קליטת מורים חדשים – קליטה וליווי של מורה חדש בבית הספר " מוגשת ע"י אאאאא בבבבב ת.ז 1111111111111111
לפרופסור אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אוגוסט 2008
תוכן העניינים
·                             מבוא
·                             שיטה ·                             פרישת מורים מהמקצוע בשנים הראשונות לעבודתם ·                             ההוראה כפרופסיה ·                             תהליך קליטה וליווי של מורים בבתי ספר ·                             סיכום ·                             ביבליוגרפיה מבוא
כל מורה רביעי במגזר הממלכתי עוזב את משרתו בשנת עבודתו הראשונה; כך עולה מסקר מיוחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שהוגש לאחרונה לראשי משרד החינוך. שיעור "הנשירה" למורים בשנת העבודה הראשונה שלהם בפועל לאחר סיום שלב ההכשרה, עומד על כ-
5 %-30%. עוד עולה מהדו"ח, כי בין 1991 ל-2002 עלה שיעור המורים העוזבים לצמיתות את מערכת החינוך ב-28% – מ-6.9% מכלל המורים במערכת החינוך ב-91' (4,938 מורים), ל-8.8% (9,604 מורים) ב-2002.  (קשתי 2007) תופעה זאת של שחיקה מהירה הינה מהותית בהיקפה ומצריכה לימוד מעמיק. פרידמן  (1999) מצא ,שמרכיבי השחיקה של מורים הם תשישות, ותחושה של אי הגשמה מקצועית.
שנת ההתמחות בהוראה (הסטאז') היא תקופת הקליטה למקצוע (Induction). חובת ההתמחות הוחלה, בשנת תשנ"ז, על כל סטודנט להוראה שהחל את לימודיו בשנה זו והלאה, באחת המכללות האקדמיות להוראה.  הסטודנט זכאי להשתתף בתוכנית ההתמחות בשנה הרביעית ללימודיו, לקראת קבלת התואר הראשון בחינוך, או בכל שנה שהיא לאחר סיום לימודיו לתואר ולתעודת הוראה. על המתמחה להסתייע בשני מוקדי תמיכה, בסדנת הסטאז' השנתית המתקיימת במוסד המכשיר אותו להוראה ובמורה חונך אשר ממנה לו מנהל בית הספר בו הוא מועסק, מתוך צוות המורים. תפקידם של שני "סוכני" הקליטה הללו הוא תמיכה רגשית וסיוע מקצועי צמוד, בשנה הראשונה לעבודתו של המתמחה, בתנאי אמת (חוזר מנכ"ל, משרד החינוך, דצמבר 2001). תהליך קליטת המורה המתחיל בשדה, מתווך ונתמך על ידי מספר "סוכנים" נוספים כמו הנהלת בית הספר, צוות המורים או צוות הגן ואנשי הפיקוח מטעם משרד החינוך.  תהליך זה כולל מרכיבים של הכוונה, קבלה חברתית, תמיכה וייעוץ פדגוגיים וארגוניים, מתן "גב" במערכות היחסים עם תלמידים, הורים וקהילה, ומתן תמיכה רגשית. (שמעוני, גונן ויעקובי,2005) העבודה להלן תעסוק בדילמות ובקשיים של מורים חדשים, בשחיקה המהירה הנובעת מהם, ומתהליך ליווי וקליטה העשוי להקל על המורים החדשים ולהקטין את נשירת המורים בתחילת עבודתם.
שיטה העבודה הינה עבודה תיאורטית ומבוססת על מחקרים ונתונים קיימים בתחום.
מקורות הנתונים העיקריים הם:
·         ספריית האוניברסיטה ·         מאגרי מידע אקדמיים כדוגמת PROQUEST ·         אתרי אינטרנט בנושאי חינוך כדוגמת http://portal.macam.ac.il