שחיקה בעבודה

מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 4428

תקציר העבודה

תוכן העניינים :
הקדמה –1
1 .שחיקה בעבודה מה היא ? –2
שלושה מימדים של השחיקה -2
הבדלים בין לחץ ושחיקה –3
2 . איפיוני סביבת העבודה המשפיעים על השחיקה -…4
מאפייני מקצוע -…6
3 . איפיונים אישיים המשפיעים על השחיקה .8
4 . התמודדות עם השחיקה –10 שינויים ברמת הפרט 10 שינויים ברמת הארגון –..11
סיכום –12
ביבליוגרפיה 13
הקדמה היחסים שיש לאנשים עם מקום העבודה שלהם , והבעיות שעולות כתוצאה מהשיבוש  ביחסים אלה , מהווים נושא משמעותי בימינו .אחת הבעיות שנוצרות כתוצאה מהשיבוש  היא תופעת השחיקה . תופעת השחיקה , כמקרה קיצוני של לחץ , קורית לאנשים רבים. היא הצטברות מתמדת של ניסיונות בלתי מוצלחים , להתגבר על מגוון של גורמים שליליים ומלחיצים בסביבת העבודה . הסובלים ממנה נותרים מרוקנים מאנרגיה , תפוקתם יורדת באופן משמעותי , והם מתנתקים מאנשים אחרים סביבם .
הסיבות להתעניינות בתופעת השחיקה הן ברורות : יש לה השפעות רבות על תפקודו  של הפרט , ומכאן גם על רמת תפקודם של מקומות העבודה . עבודה זו תעסוק בתופעת השחיקה  ותנסה לענות על השאלה : מה הם הגורמים לשחיקה – האישיות או הארגון ? בפרק הראשון תוצגנה הגדרות למושג השחיקה והמרכיבים שבאמצעותם היא נמדדת . המשך העבודה יתייחס לשאלה שהוצגה וידבר על  האיפיונים האישיים והארגוניים המשפיעים על השחיקה . הפרק האחרון ינסה לתת פתרונות למניעה או התמודדות עם השחיקה . nout.Psychological Health. In press.