סמנריון חשיבה עבריינית בקרב תלמידי ישיבות קיבלתי 100

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 6425
מספר מקורות 16

תקציר העבודה

מבוא
ישנן תיאוריות רבות לגבי התפתחותם של דפוסי חשיבה והתנהגות עבריינית שמקורם בתורת הקרימינולוגיה והסוציולוגיה. תיאוריות אלו עסקו לרוב בגורמים ובתנאים החברתיים שמובילים לעבריינות. מדובר בגישה הומניסטית, המסבירה כיצד סיטואציות חברתיות מפתיחות או מעודדות ומובילות לעבריינות, וממקדת את עיקר האחריות על החברה.
הגישות הסוציולוגיות לעבריינות נדחקו לשוליים, ובשלושים השנים האחרונות, הגישה הפסיכולוגית הביאה את תיאוריית האישיות העבריינית ונכנסה למוקד ההתייחסות. האישיות המכונה "אישיות פסיכופאטית" הפכה מרכזית בכדי להסביר התנהגות עבריינית.
התיאוריות הפסיכולוגיות שמות את האחריות על מבנה האישיות של העבריין הבודד. המושג 'פסיכופאת' הינו נוח מאד בכדי להעביר את האחריות מהחברה אל הפרט. התיאוריה העוסקת בפסיכופאתיה רואה באישיות זו דבר כרוני מגיל צעיר בעלת נטייה להתנהגות, לרגשות, לצורת חשיבה ולתפישת עולם ייחודיים. הסוגיה האם אישיות זו היא מולדת או נרכשת אינה העיקר, אלא האם היא קיימת אצל הפרט או לא. לשם כך, פותחו בשנים האחרונות כלים, וביניהם שאלוני דיווח עצמי, למדידת פסיכופתיה, או חשיבה עבריינית.
מחקרים רבים ניסו למצוא שוני ודמיון בדפוסי חשיבה עבריינית בקרב קבוצות מסוימות בחברה ונערכו השוואות רבות בין קבוצות שונות ובין חברים בקבוצות מסוימות. בישראל קיימות קבוצות רבות אשר לגביהן קיים עניין ומחלוקת באשר לרמת מוסריותם, וקיים עניין רב לבדוק האם קיימת התאמה בין הרצוי למצוי. הקהילה החרדית בישראל מהווה קבוצה גדולה וסגורה בעלת מאפיינים ואורח חיים ייחודיים ומסקרנים. כפי שנראה, מדובר בקבוצה המייחסת לעצמה רמה מוסרית גבוה ומקרים נדירים בהם קיימים גילויי עבריינות. הישיבה הדתית מהווה פרק בחייהם של רוב בני הקהילה הדתית והחרדית בישראל. בעבודה זו אנסה למצוא קשר בין דפוסי חשיבה עבריינית לבין משך הזמן בו תלמיד לומד בישיבה חרדית, בהנחה כי ככל שלמד זמן רב יותר, כך רמת החשיבה העבריינית יורדת. ייעשה שימוש בשאלונים המורכבים משאלון לוינסון לפסיכופתיה ושאלון רצייה חברתית, שיועברו לקבוצת תלמידי ישיבות ולקבוצת ביקורת. בנוסף תיערכנה השוואה בין תוצאות המחקר לתוצאות מחקרים אחרים שנערכו בעבר בכלים זהים.
תוכן עניינים
מבוא ..3
מטרה .4
מודל תיאורטי -4
א.      פסיכופתיה 4
ב.      מאפייני הפסיכופת …4
ג.        תוכן השאלות ב LPS .5
השערות –…5
ההנחות העומדות מאחורי השערות המחקר -…6
שיטה ..8
א.      נבדקים …8
ב.      כלי המחקר –..9
ג.        עיבוד הנתונים -..11
חינוך ודפוסי התנהגות עבריינית בקרב תלמידי ישיבות בפרט ובעולם החרדי בכלל 11
תוצאות המחקר ..13
דיון -17
מסקנות 18
מקורות 19