החזבאללה – ארגון לבנוני או איסלאמי-ראדיקלי?

מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 3306
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

החזבאללה – ארגון לבנוני או איסלאמי-ראדיקלי? מאת:
ת"ז:
מנחה:
תוכן העניינים
פרק                                                                                                     עמ'
1 .         מבוא                                                                                                    1
2 .         הבסיס האידיאולוגי של החזבאללה                                                         3
3 .         שינויים באידיאולוגיה של הארגון                                                                       6
4 .         סיכום ומסקנות                                                                                     9
5.         ביבליוגרפיה                                                                                          12

1 . מבוא
ארגון החיזבאללה הוקם בשנת 1982. בעוד שעל פניו מייחסים את פלישת ישראל ללבנון כאל הגורם המחולל שהביא להקמת הארגון, הרי שיש לעמוד על שורה של גורמים נוספים שאפשרו ועודדו את הקמתו, בין היתר, התנאים הפוליטיים והדמוגראפיים בלבנון עוד קודם לפלישה הישראלית, והפער שנוצר בהנהגת ארגון אמל עקב היעלמותו של מנהיג הארגון מוסא אל-צדר בשנת 1978, שהובילה לקרע בין הארגון לבין איראן, והצלחת המהפיכה המוסלמית באיראן עצמה.  משמעותי מכל הוא חלקה של איראן, האחראית בפועל להקמת הארגון, כחלק ממאמציה לייצא את 'המהפיכה המוסלמית' אל שאר העולם הערבי.
לבנון, בפרט בשל האוכלוסייה השיעית הענפה שבה, היוותה כר נוח לפעילות האיראנית.
בסיועם של אנשי משמרות המהפכה האיראניים שהגיעו ללבנון בקיץ 1982, איחד החזבאללה שורה של  ארגונים, קבוצות ואנשי דת שיעיים, בינהם, "התאחדות הסטודנטים המוסלמיים", "התאחדות העולמא המוסלמיים בלבנון" ו"אל דעווה", שאוחדו על ידי קבלת תפיסת העולם הח'ומיניסטית והכרה בח'ומיני כמנהיגם הדתי והפוליטי וכפוסק ההלכה העליון. הארגון מונהג על ידי היררכיה של מועצות, שבראשן עמודת המועצה המרכזית. זו, מונהגת על ידי מנהיגים מקומיים, שיעים-לבנוניים כדוגמת חסן נסראללה, אולם היא כוללת גם נציגים איראניים, ששילובם במועצה שב ומעיד על הקשר ההדוק עם איראן.   התמיכה האיראנית בארגון, הכוללת סיוע כלכלי ניכר, אספקת נשק, ידע טכני ועוד, היא שאפשרה לארגון להגיע למעמדו הנוכחי בלבנון. כאשר, כבר בסוף שנת 1987 ניתן היה להעריך את היקף הסיוע האיראני לחיזבאללה בכמאה מיליון דולר בשנה. במקביל לפעילותו בתחום הצבאי, מקדיש הארגון משאבים ניכרים לפעילויות בתחום הרווחה, החינוך, הבריאות והתשתיות. פעילויות אלו, סייעו משמעותית לביסוס מעמדו של הארגון בקרב האוכלוסייה השיעית בלבנון. החל משנות ה-80, הפך הארגון לארגון מקצועי שחבריו זוכים לשכר. התפתחות זו שיפרה את יכולתו של הארגון לגייס פעילים והוסיפה נדבך חשוב של התמקצעות לפעילותו הצבאית של הארגון.   מאז הקמתו, הפך הארגון לאחד מאויביה הקשים ביותר בישראל, והוא בעל יכולות לחימה ועמידה מרשימות. עם זאת, ידה של איראן ניכרת בבירור בכל פעולות הארגון.בעבודה זו אבקש לבחון את המהפך האידיאולוגי לכאורה שעבר על הארגון, ולדון בשאלת ממשותו של המהפך. המחקר יתרכז במיוחד בשנות ה-90, תקופה שבה ניתן לזהות סימנים למהפך אידיאולוגי בארגון, וינסה להשיב על השאלה: האם ניתן להצביע על בידול אידיאולוגי של החזבאללה מאיראן שחל במהלך שנות ה-90? כאשר, משוער כי תהליך הלבנוניזציה שעבר לכאורה על הארגון לא הפר בפועל את הזהות המהותית בין האידיאולוגיה של הארגון לאידיאולוגיה האיסלאמית-ראדיקלית של איראן.