מתבגרים וגירושים:השתקפות במדיה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 8217
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

תוכן עניינים
                                                                                                                             עמוד  מבוא ..  3
פרק ראשון:                                                                                                גיל ההתבגרות –.
5
פרק שני:
מקומם של המשפחה בתהליך ההתפתחותי של המתבגרים 10 פרק שלישי:
השפעת הגירושים על דפוסי התנהגות במשפחה –…15
פרק רביעי:  תגובות אופייניות של מתבגרים לגירושין א.תגובות גיל ההתבגרות –… 18
ב. קשיים שעוברים המתבגרים בעקבות הגירושין –. 21
ג. משתנים אשר משפיעים על התמודדות המתבגרים -.. 23
פרק חמישי:
ניתוח סצנת התמודדות מתון הסרט " חיים בין השורות" .. 27
סיכום -..
31
ביבליוגרפיה
33
מבוא
גירושין  מוגדרים "כסיום הנישואין כפי שמוצהר על-ידי החוק המשפטי" "הגירושין בדיני ישראל מוגדרים כאקט הנערך תוך הסכמה הדדית בין הבעל והאישה. הבעל נותן גט מרצונו הטוב  והאישה מקבלת גט מרצונה הטוב.
הגירושין מוסדרים על-ידי מוסד דתי בקפדנות על-ידי כללים דתיים של שיטות מסורתיות ומבוצעים על-ידי אנשים בעלי הכשרה מיוחדת העומדים תחת פיקוחן של רשויות רבניות".{שרשבסקי,1984}.
על-פי היהדות, אין צורך בכך שאחד מבני הזוג יהיה אשם במצב שהביא לגירושין, אלא צריכה להיות הסכמה . שני בני הזוג צריכים להסכים לגרש ולהתגרש ובית הדין לא יתערב בהחלטתם, כל עוד נעשתה בדעה צלולה.
ההחלטה לסיים את הנישואין נובעת בדרך-כלל מרצון ההורים לפתור בעיות, אולם יוצרת בעיות אחרות. לא תמיד שמים הגירושין קץ לסכסוך , באותן משפחות שבהן אחד מבני הזוג מסרב להשלים עם הפירוד, הוא מערים מכשולים בכל שלב. אפוטרופוס וביקורים אצל הילדים הופכים מכשיר להטלת אימה או להטרדה. המשך הקונפליקט  לאחר הגירושין אופייני לזוגות שנשארו קשורים זה לזה בכבלי שנאה או נקמנות, אף על- פי שהגט הפריד בינם. הדרך שבה מתרחשים הגירושין משפיעה על כל המשתתפים במערכה יותר מאשר הגירושין עצמם,אף שלרוב הילדים אינם מעורבים ישירות בהחלטה, עליהם להתמודד עם תוצאותיה.
תופעת הגירושין זכתה להכרה הולכת וגוברת במשך השנים כאחד מגורמי הלחץ המשפחתיים , אשר עלולים להוביל לקשיי התמודדות והסתגלות חמורים במישור האישי , החברתי והאקדמי אצל ילדים ומתבגרים.  {דרימן , 1999}.
חווית הגירושין מלווה , בדרך כלל , בתחושת עקה  {STRESS} אצל ילדים , בעקבות הצורך להתמודד עם נסיבות כגון : שינוי מקום מגורים ועמו בית הספר, התרחקות מחברים ומקרובים , משאבים כלכליים מוגבלים וקונפליקטים בין ההורים באשר למשמורת והסדרי ביקור.
גיל ההתבגרות מאופיין בשינויים ביולוגים, רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים.
שינויים אלה מושפעים רבות מהמסגרת המשפחתית שבה נמצא המתבגר. מתבגר שחווה בזמן ההתבגרות גירושין עובר משבר בנוסף למשבר שחווה כל מתבגר דהיינו, הגירושין עצמם דורשים ממנו להתמודד עם מציאות חדשה , עם משבר נוסף.
כיוון שגיל ההתבגרות הוא הגיל שבו הילד בונה את הזהות האישית שלו ואני כאיש חינוך רוצה ללמד ולדעת על תופעת הגירושין כיצד היא משפיעה על המתבגר אתייחס בעבודתי על השפעת הגירושין על המתבגר ולכן בעבודתי אתמקד :
בפרק הראשון על גיל ההתבגרות.
בפרק השני על מקומם של המשפחה וההורים בתהליך ההתפתחותי של המתבגרים.
בפרק השלישי השפעת הגירושין על דפוסי המשפחה.
בפרק הרביעי תגובות אופייניות של מתבגרים לגירושין.
בפרק החמישי ניתוח סצנה מתוך הסרט "חיים בן השורות" על השפעת הגירושין על המתבגרים.
העבוגה בפונט 14