דמותו הדואלית של זורבה היווני

מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 3868
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

דמותו הדואלית של זורבה היווני אידיאל רוחני וכלי לביטוי מחשבות אנטי-חברתיות הרומן "זורבה היווני" כייצוג הריאליזם הסובייקטיבי של הרומן במאה העשרים תקציר:
ניתוח ספרו של ניקוס קאזאנצאקיס, "זורבה היווני" (1946). דמותו של זורבה מהווה מצד אחד אידיאל רוחני עבור המספר, מעין ייצוג של בודהא, ומצד שני, היא משמשת אותו ככלי לביטוי מחשבות קיצוניות המהוות טאבו מבחינה מוסרית וחברתית, במיוחד לאור הנסיבות שבמהלכן נכתב הרומן: מלחמת העולם השנייה. דמותו של זורבה היא דואלית ומייצגת בתוכה את האידיאל ואת שברו, ובכך מסמלת את הלך הרוח ששרר בקרב האזרחים המוכים לאחר מלחמת העולם השנייה. בהתאם לכך, אטען בעבודה זו כי הרומן "זורבה היווני" מייצג את הריאליזם הסובייקטיבי של הרומן במאה העשרים.
מבוא
בעבודה זו בחרתי לנתח את ספרו של ניקוס קאזאנצאקיס, "זורבה היווני", אשר נכתב והודפס לראשונה בשנת 1946. הטענה העיקרית בעבודה התפתחה תוך כדי כתיבתה והיא מבוססת על הספר עצמו, על שיעורי הקורס שנערכו בכתה, על הידע הכללי שלי ובמקצת על מאמרו של אאורבך, "מימזיס". בעבודה זו אני טוען כי דמותו של זורבה מהווה מצד אחד אידיאל רוחני עבור המספר, מעין ייצוג של בודהא, ומצד שני, היא משמשת אותו ככלי לביטוי מחשבות קיצוניות המהוות טאבו מבחינה מוסרית וחברתית, במיוחד לאור הנסיבות שבמהלכן נכתב הרומן:
מלחמת העולם השנייה. דמותו של זורבה היא דואלית ומייצגת בתוכה את האידיאל ואת שברו, ובכך מסמלת את הלך הרוח ששרר בקרב האזרחים המוכים לאחר מלחמת העולם השנייה.
בהתאם לכך, אטען בעבודה זו כי הרומן "זורבה היווני" מייצג את הריאליזם הסובייקטיבי של הרומן במאה העשרים.