פיתוח יחידת תוכן במדע וטכנולוגיה ברוח האינטלגנציות המרובות.

מוסד לימוד
מקצוע
שנת הגשה 2009
מספר מקורות 26

תקציר העבודה

תקציר מטרת העבודה זו לבנות יחידה מתוך תוכנית לימודים שאני מלמדת. בעבודתי ניסיתי לפתח יחידת תוכן  ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר.    גרדנר( 1996) פיתח גישה חדשה לגבי מרכיבי האינטליגנציה האנושית והדרכים להעריך ולמדוד אותה.לפי תיאוריה זו ישנם סוגים שונים ונפרדים של יכולות אנושיות, אותן מכנה גרדנר "אינטליגנציות",עומדת בסתירה לראייה הקונבנציונלית את האינטליגנציה כיכולת גלובלית אחת שבאה לידי ביטוי באמצעות הכשרים הלשוניים והמתמטיים-לוגיים בלבד.
ראייה קונבנציונלית זו היא עדיין מנת חלקם של מורים רבים. מקצוע מדע וטכנולוגיה משתייך למקצועות בהם דרך ההוראה והמשימות הנדרשות מהתלמידים מביאים לידי ביטוי את האינטליגנציות מרובות הוראה ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות מסייעת להבנה טובה יותר של הנלמד.
המודעות לתיאוריית האינטליגנציות המרובות,תוביל ליישום התיאוריה הלכה למעשה, במסגרת  שיעורי מדע וטכנולוגיה .הדבר יתבטא בתכנון סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית ורב-ממדית,מתוך התחשבות במגוון האינטליגנציות, הכישורים והנטיות של התלמידים, ומתן "במה" לביטוי הולם של כישורים אלו הן בהוראה-למידה והן בהערכה.בחתירתנו לקראת הוגנות בהערכה,עלינו להעריך את פעילות התלמיד  בדרך שוויונית, מתוך מתן הזדמנות לכל התלמידים.  תחילה, אנסה לעמוד על עיקרי המודל של ראלף  טיילר (1950) שעסק בשיטות בהבהרה,מיון,הגדרה של ניסוח המטרות והדגיש את חשיבותם  של מטרות החינוכיות להתפתחות תוכנית הלימודים ,על עיקרי המודל תיאוריית האינטליגנציות המרובות של   גרדנר,על המשמעות החינוכית של גישת האינטליגנציות המרובות ועל פיתוח תוכניות לימודים ברוח תיאוריה זו, לשם כך נעזרתי בספרו של תומס ארמסטרונג,"אינטליגנציות מרובות בכיתה" (1996) שיישם את תיאוריית ריבוי האינטליגנציות למצבי הוראה ולמידה בכיתה.
בשלב הבא אתאר את יחידת תוכן "טכנולוגיה מעשה ידי אדם" ,להוראת מדע וטכנולוגיה, שבניתי ברוח  האינטליגנציות המרובות ואת התהליך אותו עברתי בעת בניית התוכנית המבוסס על הרקע התיאורטי  בכיתה, התרשמותי ומסקנותיי מיישום זה.
מהרקע התיאורטי אודות תיאוריית האינטליגנציות המרובות ומהתנסותי המעשית, כפי שיתואר להלן,מתחדדת ההכרה שכל אחד מאתנו הוא יחיד ומיוחד וחובתו ואחריותו של כל איש חינוך להתייחס לכל ילד ככזה ולסייע לו בלמידה ובצמיחה.
תוכן העניינים:
מבוא
מהי תוכנית לימודים?
תוכנית הלימודים ע"פ  ראלף טיילר אינטליגנציה ע"פ  הווארד גארדנר אינטלגנציות מרובות בתחום החינוך וההוראה המשמעות החינוכית של גישת האינטליגנציות המרובות פיתוח תוכניות לימודים ברוח האינטליגנציות המרובות  פיתוח יחידת תוכן מתכנון לביצוע הערכה  של הישגים סיכום  נספחים