התערבויות ודרכי ההתמודדות במתח ושחיקה אצל המטפל הלא פורמאלי במחלת הדמנציה

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא. 1
מחלת דמנציה, ביטוייה והטיפול במחלה. 2
השלכות הטיפול בחולה הדמנציה על איכות חייו ובריאותו של המטפל הלא פורמאלי 4
עזרה למטפל הלא פורמאלי והתערבויות. 9
סיכום. 12
ביבליוגרפיה מספר מילים: 3285
מתוך העבודה מטפלים לא פורמאליים הניצבים בפני גורם לחץ מבצעים הערכה סובייקטיבית לעוצמת המתח או האיום ולגבי המשאבים האישיים והפיסיולוגיים והיכולת להתמודד עם המצב. לאחר מכן, הם מיישמים אסטרטגיית התמודדות (Beauchamp, Irvine, Seeley & Johnson, 2005) כשאלו נחלקות לאסטרטגיות ממוקדות רגש (הימנעות) וממוקדות בעיה (שינוי התנהגות). ישנה חשיבות לזהות האם נטייתו של המטפל לשימוש באסטרטגיות רגש, מכיוון שנמצא שאנשים המשתמשים באסטרטגיות ממוקדות בעיה חווים פחות שחיקה (Parks & Novielli,
2 000). ישנה גם חשיבות לבחון את השימוש באמצעים רוחניים כאסטרטגיות התמודדות. מטפלים רבים שהשתמשו בתפילה ובפעילויות דתיות כמנגנון התמודדות, תפסו אותם כעוזרים לעבור את תקופת הטיפול (Stolley, Buckwalter & Koenig, 1999).
לעומתם, מטפלים שהרגישו כעס או ריחוק מאלוהים ושפקפקו באמונתם או בעמדות דתיות, חוו דיכאון ותפיסת נטל גבוהים יותר (Shah, Lynn Snow & Kunik, 2001). כמו כן, מכיוון שמטפלים רבים מזהים אתגרים שמקושרים עם מצבם הבריאותי כגון נסיבות משפחתיות, מיומנויות שאינן מספקות, זמן מוגבל לעצמם ותמיכה שאינה מתאימה ואף על פי כן, הם מצליחים לזהות היבטים חיוביים בתפקידם (Hudson,
2 004), ישנה חשיבות לחקור היבטים אלו בכדי להבין ולתפוס את התנסותו של המטפל הלא פורמאלי בשלמותה, לזהות את גורמי הסיכון השליליים (Cohen, Colantonio & Vernich, 2002) ולבחון את ההשפעה על אלו שאינם מזהים היבטים אלו (Hudson, 2004).