איסור על הלידות בגטאות בקרב נשים בתקופת השואה

תקציר העבודה

האיסור על לידות בגטאות…
הקורס: ייחודיות הגורל הנשי בשואה מבוא
בעבודתנו זו נעסוק באיסור על לידות בגטו. ננסה לבדוק את התנהגות ותחושות הרופאים, ובעיקר רופאות, עקב האיסור בגטאות השונים. כמו כן, ננסה להבין כיצד פעלו מקבלי ההחלטות בעקבות האיסור, ולבסוף, נבחן את ביצוע הגזירה מנקודת מבטה של האישה. בהתאם לכך, נציג עדויות שונות אשר חושפות את הדילמות ואת דרכי ההתנהגות השונות.