גיוס ונטישת עובדים ברשות שדות התעופה

מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 4641
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

תקציר כל ארגון שואף באופן טבעי למצוא לעצמו את העובדים המתאימים ביותר ליעדיו והעונים במידה אופטימלית לצרכיו. גיוס עובדים הינו תהליך של איתור וקליטת עובד חדש בארגון.
תהליך הגיוס וזמן הגיוס לאיוש משרה פנויה שונה בין הארגונים השונים ותלוי במדיניות הארגון, באופי התפקיד, בשוק העבודה, בדחיפות התפקיד ועוד.
הגיוס נועד לאיתור ולמשיכת אנשים להציג מועמדותם לתפקיד בארגון. גלוברזון וכרמי (1988) טענו כי הגיוס הינו שלב חשוב המהווה את החוליה הראשונה בשרשרת הקשר בין האדם לארגון. שאיפתו של הארגון היא לבצע איוש, אשר בסיומו יוצב בתפקיד ובארגון, העובד המתאים ביותר בזמן המתאים ביותר ובעלות הנמוכה ביותר. התאמה לארגון משמעה הלימה של כלל האישיות, מטרות, ערכים ויכולות בין-אישיות של הפרט עם אקלים הארגון ותרבותו. לתהליך גיוס אפקטיבי אין משמעות רבה באם הארגון איננו מסוגל לשמר את עובדיו לאחר גיוסם. נטישה רבה של עובדים מייצרת עלויות ישירות הנובעות מהצורך בגיוס חדש, ועלויות עקיפות הנובעות מאובדן פרודוקטיביות בזמן גיוס וקליטת עובד חדש. נטישת עובדים ברמה מסוימת הינה טבעית, אך כאשר הרמה גבוהה יחסית, על הארגון לבדוק את הסיבות לכך ולפעול לצמצומן.   רשות שדות התעופה הינה גוף ממשלתי גדול הכפוף לתקציב המדינה, והמונחה מקצועית על-ידי שרות הביטחון הכללי. תפקידי הרשות הם לתפעל, לפתח ולנהל את שדות התעופה בישראל; לתכנן ולהקים שדות תעופה על-פי תוכנית האב; לקדם, לייעל ולפתח את התעופה האווירית, ולהשיג רמת בטיחות בטיסה; להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל, את מסופי הגבול עם מצרים, ירדן ומסופי המעבר בין ישראל לרשות הפלסטינאית.
בשל המצב הבטחוני השורר בעולם בכלל ובישראל פרט, על מחלקת האבטחה של הרשות לפעול במקצועיות רבה וביעילות מירבית. אולם, מחלקה זו סובלת מרמה גבוהה של נטישת עובדים – פי 2 מאשר במחלקות אחרות ברשות, דבר המביא לחוסר עובדים במחלקה. מלבד העלויות הכלכליות הכרוכות בנטישת עובדים, מצב זה עלול לפגוע בתפקוד התקין של מחלקת האבטחה ולהביא למפגעים בטיחותיים מסוכנים. עבודה זו סקרה את תהליכי הגיוס ברשות שדות התעופה ואת הסיבות לנטישת עובדים במחלקת האבטחה של הרשות, והביאה המלצות לפעולה על-מנת לצמצם את תופעת הנטישה ולמנוע חוסר בעובדים מיומנים.    תוכן עניינים

1 . מבוא. 3
2 . גיוס ונטישת עובדים. 4
2 .1 גיוס עובדים. 4
2 .1.1 מקורות לגיוס עובדים. 4
2 .1.2 כלי גיוס. 5
2 .2 נטישת עובדים. 6
3 . גיוס ונטישה ברשות שדות התעופה. 8
3 .1 ריאיונות עם מנהלים ברשות. 9
3 .1.1 סיכום הריאיונות. 9
4 . תיאוריות מול מצב בפועל 11
4 .1 גיוס עובדים במחלקת האבטחה. 11
4 .1.1 המלצות לגבי גיוס. 11
4 .2 נטישת עובדים במחלקת האבטחה. 12
4 .2.1 המלצות לגבי נטישה. 13
5. סיכום. 15
6 . ביבליוגרפיה. 16
7. נספחים. 17