פרויקט גמר במערכות מידע - טבע נאות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 26669
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

פרויקט גמר חברת "נאות" בניהול תעשייתי, שנקר.
2005
תקציר מנהלים במסגרת פרוייקט הסיום שנדרשנו אליו כחלק מהחובות לקבלת תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול, חיפשנו פרוייקט שיתאם להתמחות תואר זה – מערכות מידע, ואשר נוכל ליישם בו את הכלים  שנרכשו תחת התמחות זו.
חברת טבע נאות, קנתה את מערכת "גזית", לניהול מידע נכון בחנויות הקמעונאיות שברשותה. אולם,  קברניטי החברה טענו כי ניצול התכונות שהמערכת מציעה אינו בא לידי ביטוי מלא.
צורך זה, יצר את שיתוף הפעולה לפרויקט בין חברת טבע נאות למכללת שנקר.
כתוצאה משילוב הצרכים הן מצידנו והן מצד חברת טבע נאות הוסכם על ביצוע פרויקט זה ותיחום גבולותיו.
מתודולוגיית העבודה לפיה פעלנו במסגרת פרויקט זה הינה:          א.         סקירת חנויות הרשת על מנת להכיר את הארגון, לנסות ולהתחכות על הקשרים הפנים ארגוניים, את התהליכים העסקיים, לבחון את העובדים וכדומה. הסיבה השניה הייתה על מנת להכיר את המערכת, אשר הייתה כבר מותקנת בחלק מהחנויות, ללמוד עליה ואת רמת הידע שיש למשתמשי  המערכת.
         ב.         פגישה עם הנהלת החברה. העלינו בפניה נקודות ,שהיה צורך לבחון, ובמקביל נסינו להבין מהם את אופי השימוש במערכת. לאורך כל המפגשים עלתה בעיה שחזרה על עצמה מצד כל חברי ההנהלה, והיא בעיית המלאי. (למרות שאופי הפרוייקט לא מחיל בתוך גבולותיו את היבט ניהול המלאי, בדקנו לאורך הפרוייקט האם יש אפשרות למזער את הבעיה בעזרת ניצול הולם של המערכת).           ג.          מיפגש עם חברת "יישומים", החברה שבנתה את המערכת. ניפגשנו עם המתכנתים שסקרו בפנינו את יכולותיה של מערכת מידע זו.
         ד.         לאחר שלב איסוף הנתונים הראשוני פנינו לעיבודם וסקרנו את כל בעיות הארגון אל מול יכולות המערכת. המסקנה שעלתה היא כי הארגון לא מנצל את רוב התכונות שמציעה לו המערכת. למעשה בשלב הראשוני מערכת גזית בחנויות שימשה כקופה לכל דבר אך לא יותר.
ניהול המלאי בארגון מנוהל על ידי מערכת AS400 שמתממשקת למערכת גזית. זהו אילוץ אשר עליו הוחלט עוד בשלב הקמת המערכת. למרות שגזית מציעה היבט של ניהול מלאי, תכונה זאת עדיין לא ברמה לניהול מלאי בסדר גודל ארגוני כשל חברת טבע נאות. מכאן נובעת המסקנה כי ניהול המלאי על ידי מערכת  AS400הוא הצעד הנכון.
מניתוח הנתונים  הגענו למסקנות בשני היבטים אשר על הארגון יש לפעול בהם:
1.       ניצול נכון של יתרונות ותכונות המערכת.
2.        הטמעה והדרכה למשתמשים.
יתרונה הבולט של מערכת  גזית על המערכות המתחרות הוא אפשרות ניהול קהל לקוחות. אפליקציה זו אינה בשימוש על ידי טבע נאות. כחלק מהפיתרון הכולל של ניהול מלאי נכון, הועלתה המסקנה כי מעקב אחר לקוחות ואיפיונם בכל חנות וחנות יאפשר להתאים את הסחורה המגיעה לחנות לפי קהל היעד שלה. אומנם זהו לא פיתרון מלא של בעיית המלאי שקיימת כיום בארגון אך זהו בהחלט מרכיב חשוב בצמצום המלאי. היבט נוסף שמתקיים תחת אפליקציה זו  הוא שמירת הקשר עם הלקוח ובכך שימור הלקוח עצמו.
פן נוסף שמצאנו לנכון לשים עליו  דגש הוא השימוש בתהליכי מכירה מתקדמים שהמערכת מציעה ועדיין לא נעשה בהם שימוש. המערכת פותחת בפני החברה אפשרות לקיום מבצעים שכבר קיימים במערכת והכנסת מבצעים חדשים.
המסקנה הנובעת מאלו היא כי על מנת להביא לניצול נכון של יתרונות ותכונות המערכת יש לשלב בה אפליקציות נוספות.
ההיבט השני שנידרשנו עליו הוא הדרכת המשתמשים. מאחר וקיים כבר ספר הדרכה למערכת המידע ולאחר בחינתו הגענו למסקנה כי ספר זה מספק את צרכי הארגון בנושא הדרכת משתמשי המערכת וכי ניתן לעשות בו שימוש בהדרכות שיתבצעו בעתיד. תוכן עניינים
מסמך ייזום             רקע על החברה                                                                         16
הצורך בפרויקט                                                                         19
מטרת הפרויקט                                                                         19
מצב מחשוב קיים                                                                      20 הגדרת המשימה                                                                        20 צוות הפרויקט                                                                            20 תיחום הבעיה                                                                            21
היוזם                                                                                        21
המשתמשים                                                                              21
מטרות מערכת "גזית"                                                               22
אילוצים                                                                                    23
עלויות                                                                                       23
ניתוח סיכונים   זיהוי סיכונים                                                                24                     הערכת סיכונים                                                            
5             טיפול בסיכון                                                                 26
אבני דרך                                                                                  27         תרשים "גנט"                                                                           28
ניתוח מצב קיים             הקדמה                                                                                     29
סביבה ארגונית                                                  רקע                                                                              30                         חזון החברה                                                                   31
                        דרך                                                                              31
                        תרשים ארגוני                                                               32
פעילות החברה                                                              33
פריסה                                                                          33
מוצרי החברה                                                                34
ייצור והפצה                                                                  35
ניהול איכות                                                                   36
שירות                                                                           37
השוק בו מתמודדת החברה                                             37
תחרות                                                                          39
מודל PEST                                        Political                                                        41
                      Technological                                            42
                      Economic                                                    43
                      Social                                                                        44
                        מסקנות                                                             47
מודל SWOT                                                              48
            מערכת המידע בארגון                                                                50             מערכת "גזית"                                                                          50 סקירה ספרותית             הקדמה                                                                                     51
            המהפכה בתחום מערכות המידע                                                 52                     מבוא למערכות מידע                                                                  54
            מושגים                                                                                     54
            גישת מערכת                                                                             55
            מחזור חיים מערכת מידע                                                           57
            סוגי מחזורי חיים                                                                       60 מטריצת עץ מערכת                                                                   62
חקר ישימות                                                                              64
מודל דלפי                                                                                 66
הדרכה והטמעה של מערכת מידע                                               67
            הדרכה                                                                          67
            הטמעה                                                                         68
            השיטה המיטבית לתכנון והטמעת מערכת מידע               69
מודלים למחזורי חיים                                                                            גישת "בנה ותקן"                                                          76
            מודל "מפל המים"                                                         77
            גישת האבטיפוס                                                            78
            פיתוח הדרגתי / תוספתי                                                            79
            פיתוח ספיראלי                                                             79
מבנה מערכות מידע ממוחשבות                                                   80 מודלים של מידע בארגון             המודל של אנתוני                                                           81
המודל של פורסטר                                                        83
המודל של בלומנטל                                                        84
            קשרי מערכת מידע עם הסביבה                                                 85
            מערכת ERP                       רקע                                                                              86
                        התפתחות מערכות ה- ERP                                          87
                        שילוב מערכות רכש אלקטרוני עם מערכת ERP                        89
                        סיכום                                                                           90             סוגי מערכות מידע                                                                     91
                        מאפייני המידע                                                              92
                        מערכות ניהול                                                                93
                        מודל SIMON                                                                        96
                        סוגי מערכות מידע                                                         97
            מערכות מידע לניהול נקודות מכירה מתחרות  (POS)                 100                               חברת "TZUR"                                                        100 חברת "CAM Commerce Solutions"                       103
                        חברת "XpertMart"                                                   104
            ניתוח מגמות התחום                                                                   105
ניתוח ראשוני             הקדמה                                                                                     107
            שלב איסוף הנתונים                                                                   107
            ניתוח הנתונים                                                                           108
            צרכים                                                                                      108
            תיאור מצב קיים                         הכרת המערכת ויכולותיה                                     מערכת "גזית"                                                  109
                                    החברה המפתחת                                               109
                                    שירותי החברה                                                  109
                                    על המערכת                                                       110                                     מבנה המערכת                                                   112
                                    ממשקים                                                           113
                                    מערכת מידע "טבע נאות"- טופולוגיה                 114
                                    תכונות המערכת                                                 115
                                    יכולות המערכת ניהול מכירות                                         116
ניהול מלאי                                            117
ניהול כספי                                            117
התוכנה                                                 118
בקרה                                                    118
ישום ושירות                                         119
סיכום יכולות המערכת                           119
                                    הפקת דוחות אפשריים ב- "גזית"                                                 מכירות                                                 120                                                 לקוחות                                                  121
                                                עובדים                                                 121
                                                זיכויים והנחות                                       121
                                                מלאי                                                     122
                                                תקבולים תזרים ופריסה                         122
                                                מבצעים                                                            123
                                                מחירונים                                              123
                        אילוצים                                                                        124
ניתוח מתקדם    תהליכים                                                                                   1
5 תהליכים קיימים             תהליך מספר אחד – תהליך מכירה                                 1
5             תהליך מספר שתיים – תהליך תיקון מוצר                       133
            תהליך מספר שלוש – תהליך ניהול כח אדם                     138
            תהליך מספר ארבע – תהליך הפקת דוחות                       140 DFD  מצב קיים             תרשים תוכן                                                                  144
            תרשים אפס                                                                  145
            תרשים אחד                                                                  146
            תרשים שתיים                                                              147
            תרשים שלוש                                                                148
            תרשים ארבע                                                                149
פירוט מרכיבי המערכת                                                              150 קישור בין טבלאות                                                                     152
בעיות קיימות                                                                            156
התאמת המערכת ותכונותיה לארגון                                             157
מערך הדרכה                                                                            157
ניצול המערכת                           מכירות                                                                         158
                        לקוחות                                                                          159
                        מלאי                                                                             159
                        עובדים                                                                         160                         זיכויים והנחות                                                               160             תהליכים מומלצים תהליך מספר חמש – תהליך בקרת לקוחות                      161
                        תהליך מספר שש – תהליכי מכירה מתקדמים                 165
DFD  מצב מומלץ             תרשים תוכן                                                                  169
            תרשים אפס                                                                  170             תרשים אחד                                                                  172
            תרשים שתיים                                                              173
            תרשים שלוש                                                                174
            תרשים ארבע                                                                175
            תרשים חמש                                                                 176
            תרשים שש                                                                   177
פירוט מרכיבי המערכת                                                              178
קישור בין טבלאות                                                                     180 מסקנות והמלצות             הקדמה                                                                         181
הדרכה                                                                          181
ניצול המערכת                                                               183
סיכום הפרויקט מהזוית האישית                                                            185
ביבליוגרפיה                                                                                          186
נספחים ניספח א', סיכום פגישות                                                            187
            ניספח ב', דוח סקירת חנויות טבע- נאות                         מאפיינים כלליים לחנויות טבע נאות (שהועלו ראיונות)     194
                        מערכת "גזית על פי הראיונות                                         195
                        בעיות בניהול החנויות על פי העובדים                              195
                        הצפת בעיות שעלו כתוצאה מסקירת החנויות                   196
                        מסקנות מניתוח סקירת החנויות                                      197
                        המלצות להמשך יישום הפרויקט                                     198
            ניספח ג', דוח הבהרות תהליכים                         עובדים                                                                         199
                        הצורך במערכת מידע                                                     199
                        מערכת מידע גזית                                                                                                          מצב קיים                                                          200                                     ציפיות ממערכת המידע וממצב עתידי                  201
                                    חזון למערכת המידע                                           201
                                    אופי זרימת המידע                                             201
                                    מלאי                                                                 202
                                    שירות                                                               202
                        הדרכת עובדים חדשים                                                  202
                        עובדי חנויות                                                                  203
                        בעיות                                                                            203
            ניספח ד', דוחות מערכת                         פריסת מלאי לפי חנויות                                                  204
                        דוח המלצה להזמנות                                                      205
דוח מכירות מטריצה                                                      207
דוח פריטים מובילים                                                     209
דוח מכירות לפי שעות                                                    210 התפלגות מכירות פריטים לפי חנויות                               212
דוח קניות לקוחות                                                          213
פריסת מידות קב מאפיינים                                            215
דוח השוואת מכירות בין שתי תקופות                              217
מצגת                                                                                                    219
Thanks                                                                                               233
Manager's Summery                                                                         234
Conclusions and Recommendations                                                238
תוכן עניינים טבלאות ותרשימים טבלאות             טבלה מס' 1, אירועים אל מול גורמי סיכון                                   24
            טבלה מס' 2, הערכת סיכונים                                                    
5             טבלה מס' 3, טיפול בסיכונים                                                     26
            טבלה מס' 4, יבוא נעליים לפי שנים                                            68
            טבלה מס' 5, תוצאות סקר, נעליים לפי מותג                                46
            טבלה מס' 6, מטריצת "עץ המערכת" לפי מודל "מחזור החיים"   62
            טבלה מס' 7, חקר ישימות לפי דלפי                                            66
            טבלה מס' 8, מודל Anthony עם Simon                                                99
            טבלה מס' 9, טבלת דגם/ צבע/ מידה של XpetMart               104
            טבלה מס' 10, תהליך מספר 1, תהליך מכירה                              126
            טבלה מס' 11, תהליך מספר 2, תהליך תיקון מוצר                        133
            טבלה מס' 12, תהליך מספר 3, ניהול כח אדם                              138
            טבלה מס' 13, תהליך מספר 4, הפקת דוחות                                140             טבלה מס' 14, קלטים ופלטים                                                    151
            טבלה מס' 15, תהליך מספר 5, בקרת לקוחות                              161
            טבלה מס' 16, תהליך מספר 6, תהליכי מכירה מתקדמים             165
            טבלה מס' 17, קלטים ופלטים חדשים                                        179
תרשימים             תרשים מס' 1, תרשים גנט                                                         28
            תרשים מס' 2, תרשים ארגוני                                                     32
            תרשים מס' 3, התפלגות מכירות לשנת
2 002 לפי שווקים              39
תרשים מס' 4, נוהל מפת"ח                                                        63
            תרשים מס' 5, החזר על השקעה                                                 65
            תרשים מס' 6, גישת "בנה ותקן"                                                76
            תרשים מס' 7, מודל "מפל המים"                                               77
            תרשים מס' 8, גישת "אב טיפוס"                                               78
            תרשים מס' 9, המודל ההיררכי של אנתוני                                   82
            תרשים מס' 10, המודל של פורסטר                                            83
            תרשים מס' 11, המודל של סימון                                                            96
            תרשים מס' 12, מבנה מערכת גזית                                              112
            תרשים מס' 13, אופן מעבר המידע במערכת                                113
            תרשים מס' 14, מערכת מידע "טבע נאות"- טופולוגיה                 114
            תרשים מס' 15, תרשים פעילות, מידע ללקוח                               128
            תרשים מס' 16, תרשים פעילות, מכירת מוצר                              129
            תרשים מס' 17, תרשים פעילות, עדכון מחירים                            130             תרשים מס' 18, תרשים פעילות, החלפה/ החזרת מוצר                 131
            תרשים מס' 19, תרשים פעילות, קבלת מוצר פגום                        134
            תרשים מס' 20, תרשים פעילות, שליחה לתיקון                           135
            תרשים מס' 21, תרשים פעילות, קבלת מוצר מתיקון                     136
            תרשים מס' 22, תרשים פעילות, החזרת מוצר ללקוח                    137
            תרשים מס' 23, תרשים פעילות, מעקב אחרי שעות עבודה                        139
            תרשים מס' 24, תרשים פעילות, הפקת נתונים                             141
            תרשים מס'
5 , תרשים פעילות, הפקת רשימת מלאי                   142
            תרשים מס' 26, תרשים פעילות, הפקת דוח שעות עבודה              143
            תרשים מס' 27, תרשים תוכן                                                      144
            תרשים מס' 28, תרשים "0"                                                       145
            תרשים מס' 29, תרשים "1"                                                       146
            תרשים מס' 30, תרשים "2"                                                       147
            תרשים מס' 31, תרשים "3"                                                       148
            תרשים מס' 32, תרשים "4"                                                       149
            תרשים מס' 33, קישור בין טבלאות                                             152
            תרשים מס' 34, תרשים פעילות, קליטת/ עדכון פרטי לקוח           163
            תרשים מס' 35, תרשים פעילות, אפיון לקוחות                             164
            תרשים מס' 36, תרשים פעילות, קליטת מבצעים                         166
            תרשים מס' 37, תרשים פעילות, הפסקת מבצע                            167
תרשים מס' 38, תרשים פעילות, הפקת דוח                                 168
            תרשים מס' 39, תרשים תוכן                                                      169
תרשים מס' 40, תרשים "0"                                                       170             תרשים מס' 41, תרשים "1"                                                       172
            תרשים מס' 42, תרשים "2"                                                       173
            תרשים מס' 43, תרשים "3"                                                       174
            תרשים מס' 44, תרשים "4"                                                       175
            תרשים מס' 45, תרשים "5"                                                       176
            תרשים מס' 46, תרשים "6"                                                       177
            תרשים מס' 47, קישור בין טבלאות                                             180