רוטצייה תפקידית כמנגנון להעשרת עיסוק ומניעת שחיקת עובדים

תקציר העבודה

תקציר ציון: 98
בעבודה זו אחקור את רמת השחיקה בקרב עובדי "משרד הפנים" בלשכת מנהל האוכלוסין באזורים שונים, כתוצאה מאי-  רוטציה תפקידית.
בחירתי נובעת מהצורך לחולל שינוי במערך התפקידים של כלל עובדי הלשכות וזאת מתוך מצוקה ואי נחת מהמצב כיום, מאחר והעובדים במחלקות השונות מבצעים את עבודתם רוב הזמן באופן מונוטוני ללא גיוון תפקידי כלשהו וללא קשרי גומלין אמיתיים עם עמיתיהם לעבודה. אי לכך קיים צורך חיוני בביצוע השינוי במטרה להעשיר את העיסוק וזאת באמצעות ניתוח עיסוקים והשתלמויות, ובכך למנוע את שחיקתם של העובדים וכמו כן לגרום להעלאת המוטיבציה בעבודה.
הגורמים העיקריים לשינוי הם:
1.
גורמים פנימיים כגון: שעמום, שחיקה, ניכור, בידוד העובד, חוסר גיוון בתפקיד.
2.
גורמים חיצוניים וסביבתיים כגון: גודל והרכב האוכלוסייה, הטכנולוגיה המתקדמת, השקיפות הגבוהה. שאלת המחקר: הקשר בין רוטציה תפקידית לבין שחיקת עובדים.
המשתנה התלוי: רוטציה תפקידית.
המשתנה הבלתי תלוי: שחיקת עובדים.
במחקר זה אוכלוסיית המחקר תהיה עובדי "משרד הפנים" בלשכות חדרה, עכו ונתניה.
כלי המחקר שבו אשתמש יהיה שאלון אשר יחולק לכ- 50 עובדים.
השערות המחקר:
1)       עובדים אשר נמצאים בתפקיד מסוים מבלי לשנות את תפקידם הם בעלי שחיקה רבה יותר ושביעות רצון נמוכה יותר.
2)       ככל שהעובד וותיק יותר כך שביעות רצונו מהעבודה תהיה נמוכה יותר.
3)       שביעות הרצון הכללית בכל הלשכות תהיה דומה. השערות המחקר נבדקו ע"י תוכנת SPSS.