תיזה: הקשר בין מנהיגות ארגונית לבין תרבות ארגונית לבין המוטיבציה ושביעות רצון השוטרים במשטרת ישראל