סמינריון בנושא הקשר בין הגירה לבין עבריינות נוער

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 11117
מספר מקורות 31

תקציר העבודה

                         תקציר:
בעבודתי בחרתי לבחון האם ישנו קשר בין הגירה לבין עבריינות נוער. בחרתי באוכלוסיית מהגרים מברית המועצות, עקב מחסור במידע ספרותי על אוכלוסיות מהגרים שונות המצויות בישראל.
סקרתי בעבודתי גישות שונות וחוקרים שונים המתייחסים לאופן קליטת ההגירה, ציינתי תיאוריות המסבירות את תופעת העבריינות, גורמים לעבריינות, מחקרים בנושא ותוכניות טיפול ומניעה.
המסקנה אליה הגעתי לאורך כל עבודתי הינה חד משמעית וברורה – ישנו קשר חזק ורב בין הגירה לבין עבריינות נוער. המהגרים חווים קשיים רבים עקב הגירה למקום שונה מאוד ממה שהכירו עד כה, דבר המקשה על הסתגלותם בחברה הישראלית ומוביל אותם לעבריינות ופשע.
ישנם שני סוכני חברות אשר יכולים לסייע להם בהסתגלותם – המשפחה וקבוצת השווים.
נמצא קשר חזק ומובהק בין תפקוד, לכידות ופיקוח משפחתי לבין עבריינות והן לקונפורמיות חברתית ועבריינות. תוכן עניינים:
ראש פרק                                                                                                                                            ע"מ תקציר   1
מבוא
..
2
הגירה .
3-9
עבריינות –..
10-21
מהגרים עבריינים
22-28
מתודולוגיה -…
29-30 דיון –
31-33