סמינריון + שאלונים בנושא - מיתוג מזון בריאות

תקציר העבודה

תוכן העניינים
1. מבוא
2. סקירה ספרותית           2.1. התנהגות הקניה של הצרכן הממוצע           2.2. מודעות הצרכנים לאכילה בריאה           2.3. גברים נשים ובריאות           2.4. תפיסת הצרכן על מזון בריאותי           2.5. מזון בריא? בתיאבון!           2.6. מיתוג המזון כמזון בריא           2.7. מידע על אריזת המוצר           2.8. מזון בריא, מזון מהטבע
3 . השערות המחקר           3.1. השערה מספר 1
          3.2. השערה מספר 2
          3.3. השערה מספר 3
          3.4. השערה מספר 4
          3.5. השערה מספר 5
4 . שיטת המחקר           4.1. משתני המחקר           4.2. אוכלוסיית המחקר           4.3. כלי המחקר           4.4. הליך המחקר 5. ממצאי המחקר           5.1. השערה מספר 1 – סיכום וניתוח תוצאות           5.2. השערה מספר 2 – סיכום וניתוח תוצאות           5.3. השערה מספר 3 – סיכום וניתוח תוצאות           5.4. השערה מספר 4 – סיכום וניתוח תוצאות           5.5. השערה מספר 5 – סיכום וניתוח תוצאות           5.6. מגמות כלליות העולות מהמחקר
6 . דיון           6.1. השערה מספר 1
          6.2. השערה מספר 2
          6.3. השערה מספר 3
          6.4. השערה מספר 4
          6.5. השערה מספר 5
7. סיכום
8 . ביבליוגרפיה 9. נספחים
3 5
5
5
6
6 7
8
8 9
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
1 2
1 3
1 3
1 4
משפטים
1 6
1 7
1 8
1 8
1 9
2 2
2 2
2 3
2 3
2 4
2 5
2 6
2 8
2 9
1 . מבוא

בעבודה זו בנוסף למודעות הבריאותית ההולכת וגוברת בקרב האוכלוסייה בעולם כולו אתייחס גם לאופן שבו המשווקים ממתגים את המוצר הבריא, תוך מתן דגש על עיצוב האריזה והאופן שבו הצרכנים תופסים את עיצוב האריזה מבחינת: ·         הצבעים שבהם נעשה שימוש באריזה ·         האובייקטים והצורות המשולבים בעיצוב האריזה ·         צורת מבנה האריזה ובנוסף נבחן אפשרות נוספת למיתוג המזון הבריאותי כמזון מעורר תיאבון, דבר אשר הופך את מיתוג המזון הבריאותי ללא רק בריא, אלא לגם מגרה ומעורר תיאבון. עובדה אשר יכולה לשמש את המשווקים לפיתוח צורת שיווק נוספת למזון הבריא שהיא מתן טעימות בעמדות טעימה, אירועים, וכו'.
המצב בישראל : בישראל לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישנה עליה מתמדת ברמת המודעות לנושאי הבריאות, הן בתחום התזונה, והן בתחומים רבים נוספים.
כל הזמן צצים מוצרי מזון חדשים שממותגים כבריאים על המדפים : יוגורטים, קרקרים, חטיפי בריאות, וכו'. חלק מהמוצרים מיוצרים על-ידי חברות ישראליות גדולות ומוכרות, וחלק נוסף הוא מזון בריאות אשר הצליח מאוד בחו"ל ויובא לארץ בעיקר בזכות השם הגדול שהוא צבר בחו"ל.
בעקבות כל האמור לעיל, בעבודה זו אנסה לבחון את הנקודות הבאות :
1 .       מיהו הצרכן שקונה מזון בריא?
2.       מהי התפיסה על מזון בריא במדינת ישראל?
3.       כיצד יש למתג מזון בריא על מנת שהוא יצליח?
4.       האם מודעות לבריאות משפיעה על העניין של הצרכן במוצרי בריאות?
ההשערות אותן נבדוק : השערה מס' 1 :
תפיסת המוצר כבריא יותר תגדל ככל שהאריזה תכיל יותר אלמנטים של טבע.
השערה מס' 2 :
תפיסת המוצר כבריא יותר תגדל כאשר האריזה תכיל הסבר על סגולותיו.
השערה מס' 3 :
ככל שהמוצר נתפס כבריא יותר כך הוא מעורר יותר תיאבון.
השערה מס' 4 :
נשים מודעות יותר לנושאי תזונה בריאה מגברים.
השערה מס' 5 :
צרכנים אשר יש להם מודעות גבוהה לנושאי תזונה בריאה יהיו בעלי נכונות קניה גבוהה יותר של מזון בריאות.