דפוסי האכילה של ילדים ובני נוער בישראל בדגש על הבדלים בין המינים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 7138
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

בחברה המערבית בכלל ובחברה הישראלית בפרט, הרזון נתפס כערך תרבותי העומד בקנה אחד עם הישגיות ושליטה עצמית ובו בזמן מתאפיינת חברה זו כחברת שפע אשר בה ההיצע עולה על הביקוש, גם בתחום צריכת המזון.
ילדים ובני נוער גדלים לאורם של שני ערכים סותרים אלה ומתמודדים עם השלכותיהם באופנים שונים – כל אחד לפני מידת הפנמתו את משמעותם.
עבודה זו מבקשת לבחון את דפוסי האכילה של ילדים ובני נוער בישראל ובפרט את ההבדלים המגדריים המתקיימים בתחום זה.
שאלת המחקר אשר לאורה תנוהל עבודה זו היא האם מתקיימים הבדלים מגדריים בקרב ילדים ובני נוער בסוגיית דפוסי האכילה וצריכת ומזון וכן כיצד באים הבדלים אלה לידי ביטוי.
הפרק הראשון של העבודה יספק סקירה קצרה של תזונת ילדים תוך התמקדות בגורמים העיקריים המשפיעים על עיצוב וגיבוש דפוסי אכילה בקרב ילדים.
הפרק השני יבקש לבחון מהותם של הבדלים מגדריים בהעדפת סוגי מזון שונים ובדפוסי אכילה.
בפרק זה יוצגו נתונים ממחקרים אמפיריים אשר שופכים אור על התנהלותם התזונתית של בנים ובנות בימינו.
הפרק השלישי יתמקד בהבדלים המגדריים בדימוי הגוף של ילדים ובני נוער על מנת לנסות להבין את האלמנט הפסיכולוגי המתקשר לדפוסי אכילה של בנים ובנות.
הפרק הרביעי יציג השלכות אפשריות של דפוסי אכילה לא בריאים בקרב בנים ובנות – הפרעות אכילה מן העבר האחד ועודף משקל והשמנת יתר מהקיצוניות השניה.
לבסוף יסוכמו ממצאי העבודה ויוצגו מסקנותיה.