מסע הגיבור: הארי פוטר

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 5848
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

"מסע הגיבור" הצל והפרסונה של יונג בדמויות השונות בספרי הארי פוטר הקדמה     מושג הארכיטיפ על פי יונג עולה מתוך הגילויים הרבים שמיתוסים ואגדות עמים, למשל, מכילים מוטיבים מסוימים המבצבצים ועולים בכל מקום. אנו פוגשים באותם מוטיבים בהזיות חלומות ודמיונות של יחידים החיים בזמננו.
לדימויים ואסוציאציות אופייניים אלו אנו קוראים אידאות ארכיטיפיות. ככל שהם חיוניים יותר, כן יהיו מלווים בריגושים עזים. אידאות ארכיטיפיות אלה יתקבלו כמרשימות, ומשפיעות, וכמקדמות את האינדיבידואל. הארכיטיפ כשלעצמו מהווה תצורה מורשת, קדומה, לא מודעת ונסתרת, ולפיכך יכול להופיע בכל מקום ובכל עת עקב טבעו האינסטנקטואלי הארכיטיפ מצוי ביסודם של התסביכים (קומפלקסים) טעוני הרגש והוא נוטל חלק באוטונומיה שלהם . (יונג, 1993)     יונג טוען כי מן הראוי להדגיש שוב ושוב שהארכיטיפים אינם מוגדרים באמצעות טבעם, אלא אך ורק באמצעות מבניהם וצורתם, ואף זאת במידה מועטה. דימוי קדמון מוגדר על פי תכניו רק אם הוא נעשה מודע ואז הוטען בחומר שמקורו בהתנסות המודעת.  תצורתו, מכל מקום ניתנת להשוואה למבנהו של גביש, אשר צורתו הסופית נקבעת מראש על ידי עקרונות הטבועים בחומר עוד בהיותו בתמיסת האם, על אף שאז לא היה לו קיום חומרי משלו. המבנה הסופי מתעצב לראשונה בהתאם לדרך, שבה מתגבשים היונים והמולקולות. הארכיטיפ לכשעצמו ריק מתכנים והוא תצורה טהורה, תבנית עתידית בבחינת אפשרות ייצוג הנתונה אפריורית.
הייצוגים עצמם אינם …