הצעת מחקר בנושא: כיצד מתאפיינת התמודדותן הרגשית של גננות חינוך מיוחד עם גורמי מתח ושחיקה מעבודתן?

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא:
 כיצד מתאפיינת התמודדותן הרגשית של גננות חינוך מיוחד עם גורמי מתח ושחיקה מעבודתן?
תוכן עניינים
תקציר                                                                                                                        1
פרק
1 – סקירת ספרות                                                                                             
2
1 .1   החינוך המיוחד                                                                                     
2
1 .1.1
ילדים בעלי צרכים מיוחדים                                                       
2
1 .1.2
מערכת החינוך המיוחד                                                               
2
1 .2   שחיקת מורות וגננות מתחום החינוך המיוחד                                      
3 פרק
2 – שיטת מחקר                                                                                                6
2 .1   אוכלוסיית מחקר                                                                                 
6
2 .2   מערך מחקר                                                                                           6
2 .3   כלי מחקר                                                                                             
6
2 .4   הליך מחקר                                                                                           
6 מקורות                                                                                                                       7
תקציר בישראל, נכון לשנת 2010 חיים 310 אלף ילדים לערך בעלי צרכים מיוחדים, נתון המהווה כ-13 אחוז מכלל הילדים בישראל. כ-208 אלף ילדים מתוכם מוגדרים כבעלי נכויות או מגבלות באופן המשפיע על תפקודם היום יומי. נכון לשנת 2009, כ-22,000 ילדים בגילאי גן (0 עד 6 שנים) טופלו במכונים להתפתחות הילד בריפוי בעיסוק, 17,634 ילדים טופלו על ידי קלינאי תקשורת וכן, קרוב ל-14,000 ילדים טופלו באמצעות פיזיותרפיה. בנוסף, רוב הבקשות למכשירי שיקום שהוגשו למשרד הבריאות בשנת 2008 מיועדים עבור גילאי 3 עד12. בשנת 2008 מנתוני משרד החינוך עולה, כי נכון לשנת הלימודים תש”ע, כ-142,000–147,000 תלמידים בישראל זכאים לשירותי חינוך מיוחד, מתוכם כ-62,000 תלמידים לומדים במסגרות חינוך מיוחד ו-83,000 משולבים במסגרות חינוך רגילות.
34.7% מכלל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בגילאי גן מאופיינים בעיכוב התפתחותי וכן, כ-20 אחוז מאופיינים בעיכוב שפתי.
עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום החינוך – התמודדותן הרגשית של גננות החינוך המיוחד עם גורמי מתח ושחיקה מעבודתן. במסגרת זו, אציג הצעת המחקר שמטרתה לבחון את הקשיים הרגשיים ועוצמת השחיקה של גננות העובדות בגן החינוך המיוחד. בהתאם לכך, נשאלת השאלה כיצד מתאפיינת התמודדותן הרגשית של גננות חינוך מיוחד עם גורמי מתח ושחיקה מעבודתן?
במסגרת מחקר זה, עולות שלושה השערות – (1) גננות בחינוך המיוחד ידווחו על קשיים רגשיים בעבודתן ;  (2) גננות בחינוך המיוחד ידווחו על שחיקה מעבודתן ; (3) גננות בחינוך המיוחד ידווחו שחשובה תמיכה מקצועית להתמודדותן המוצלחת בעבודה.