סמינר בסוציולוגיה:שאלת זכות צאצא תרומת זרע להתחקות אחר זהות תורם הזרע בקרב תורמי זרע בישראל

תקציר העבודה

תמצית                                  המאמר בחן את שאלת זכותו של צאצא שנולד כתוצאה משימוש בתרומת זרע להתחקות אחר זהות תורם הזרע בקרב תורמי זרע בישראל. יחידות המשפחה כוללות היום יחסי זוגות והורות משתנים, כמו המשפחה כך גם ההזרעה המלאכותית עוברת הסבה, מאמצעי שתכליתו לפתור בעיות פריון לזוגות נשואים, לאמצעי נפוץ ליצירת היריון בנשים ללא בן זוג או בנשים  עם בנות זוג, המתכוונות לגדל את הצאצא ללא מעורבות אב. במחקר השתתפו חמישה גברים ישראלים שנשאלו על הסוגיה באמצעות ריאיון חצי מובנה. התוצאות מראות כי רובם חשים ניתוק רגשי מהתרומה ומאבהות בכלל, וכן אינם רוצים בחשיפת זהותם כלל או בקשר עם הצאצא. תרומת הזרע לא מקושרת לאבהות ולכן העדפתם הברורה היא לשמור על מדיניות החיסיון שנהוגה כעת גם כדי למנוע תביעות אבהות בעתיד. השיח הציבורי דן בדילמה שבין זכות הילד לזכות ההורות ומנסה לשמור על אנונימיות התורמים כדי לשמר תרומות, אך יוצר תחושת סודיות גדולה יותר בקרב התורמים.