תולדות הטיעון הטלאולוגי וטיעון "הכיוונון העדין" להוכחת קיום האל

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2012
מספר מילים 4424
מספר מקורות 16

תקציר העבודה

תולדות הטיעון הטלאולוגי וטיעון "הכיוונון העדין" להוכחת קיום האל עבודה סמינריונית בקורס "פילוסופיה של הדת- תאיזם" תאריך הגשה: 28.05.12
תוכן עניינים
1.      מבוא                                                                                                                2
2 .      תולדות הטיעון הטלאולוגי                                                                                  3
2 .1 טיעונים קלסיים
2 .1.1הזמן העתיק והטיעון מאנלוגיה פשוטה                                          4
2 .1.2טיעון השען                                                                                  5
2 .2 טיעונים מהביולוגיה                                                                                                6
2 .2.1מערכות בלתי נתנות לרדוקציה
2 .2.2גישת אינפורמציה ביולוגית                                                            8
2 .3 טיעונים מהקוסמולוגיה                                                                               9
2 .3.1טיעון הכיוונון העדין
2 .3.2התנגדויות פשוטות לטיעון                                                             10
3 . כיוונון עדין מול עולמות מרובים                                                                            13
            3.1סוגי יקומים והתנגדויות להם           
3 .1.1יקומים מתורת המיתרים
3 .1.2יקומים מתורת הקוונטים                                                               משפטים
3 .1.3יקומים מאינפלציה קוסמית                                                           16
3 .1.4יקומים מעבר ליקום הידוע                                                                        17
3 .2 התנגדויות כלליות ליקומים מרובים                                                              18
4 . דיון                                                                                                                     21
5.ביבליוגרפיה                                                                                                        23

1 .               מבוא
במשך מאות שנים ניסו אנשי רוח ומדע למצוא ראיות לקיומו של אלוהים, במטרה להשריש את האמונה ולהמיר אותה בידיעה. טיעונים מסוגים רבים הוצעו במהלך השנים לקיומו של האל, אך כנגד כל טיעון עלו טיעוני נגד שהצליחו דרך קבע לבטל את הטיעונים. הטיעון הטלאולוגי שב לכל אורך השנים בוריאציות שונות והיווה תמיד טיעון מרכזי לטובת קיומו של האל.
בעבודה זו אסקור את תולדות הטיעון הטלאולוגי, החל בזמן העתיק, דרך ימי הביניים ועד לימינו. אציג וריאציות מרכזיות של הטיעון, מן הביולוגיה ומן הקוסמולוגיה, ואציג את ההתנגדויות אשר הפילו, או לכל הפחות החלישו עד מאוד, את הוריאציות השונות שלו.             לאחר מכן, אתמקד בטיעון "הכיוונון העדין" אשר נתפס כגרסה העדכנית ביותר של הטיעון, והטוב והיציב שבטיעונים לזכותה של תפיסה תאיסטית של העולם. אציג את ההתנגדויות המשמעותיות הנגזרות מאפשרויות של עולמות מרובים, ואראה כיצד הטיעון מצליח להתגבר על כל אחת מן ההתנגדויות הללו, ולהיוותר הטיעון המשכנע ביותר לטובת קיומו של אל.