התפתחות שרותי הרפואה בארץ ישראל מראשית המאה ה-19 ועד ,1948 , עבודה סמינריונית

תקציר העבודה

תוכן עניינים
מבוא ..עמ'
4 פרק 1 – התפתחות שרותי הרפואה בירושלים עד המאה ה – 20 – עמ' 5-10
1 .1  מצב הישוב היהודי בארץ ישראל המאה ה -19 –..
עמ' 5
1 .2  חלוצי הרפואה המודרנית בארץ-המיסיון –
עמ' 6
1 .3בתי חולים מרכזיים בירושלים –
עמ' 7
1 .3.1 בית החולים היהודי הראשון בירושלים – בית החולים רוטשילד עמ' 7
1 .3.2 בית החולים 'ביקור חולים' -..
עמ' 8
1 .3.3 בית החולים  'משגב לדך' —
עמ' 9
1 .3.4 ריב בתי החולים בירושלים -..
עמ' 9
1 .3.5 בית החולים 'שערי צדק' –עמ'
1 0 פרק 2 – העליות והקמת קופות החולים -.
עמ' 11-משפטים
2 .1 הקמת קופת החולים הראשונה של הסתדרות הפועלים ביהודה (1913) -…עמ'
1 2
2 .2 התהוות הקשר המחייב בין חבר בהסתדרות לקופת החולים -..
עמ' 13
2 .3 תנודות בקרב קופות החולים על בסיס פוליטי וכלכלי ..עמ' מנהל עסקים פרק 3- שירותי הרפואה בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה .עמ' 16-20
3 .1 מלחמת העולם הראשונה –.עמ'
1 6
3 .2 היחידה הרפואית ציונית אמריקאית –עמ'
1 7
3 .2.1 תחומי פעילות היחידה –.
עמ' 18
3 .3 הצלב האדום –..
עמ' 19
3 .4 היחסים בין שתי היחידות —
עמ' 19
פרק- 4 התפתחות שירותי הרפואה בימי המנדט הבריטי –… עמ' 21-27
4 .1 העשור הראשון למנדט הבריטי …עמ'
2 1
4 .1.1 מחלקת הבריאות -עמ'
2 2
4 .1.2 מבצע 'שבוע הבריאות' –.עמ'
2 3
4 .2 העשור השני למנדט …עמ'
2 3
 4.2.1 עליית הרופאים –
עמ' 24
4 .2.2 השלכות המאורעות בתרצ"ו – תרצ"ט -עמ'
2 4
4 .3 מלחמת העולם השנייה והשפעתה על שרותי הרפואה . עמ' 24
4 .4 הערבים ושרותי הרפואה -..עמ'
2 5
4 .5 סיום המנדט הבריטי –..
עמ' 26
סיכום –עמ'
2 8
ביבליוגרפיה עמ'
3 0 מבוא
עד לכיבושה של ארץ ישראל בידי בריטניה (1917) האחריות לתחום הבריאות בארץ הייתה נתונה בעיקר בידי מוסדות צדקה ומוסדות דת, אשר עסקו במתן שרותי בריאות כחלק מפעילותם המיסיונרית בארץ הקודש. בעבודה זו בחרנו לעסוק בנושא התפתחות שרותי הרפואה בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט מהמאה התשעה עשרה ועד להקמת המדינה ב1948. תקופה זו התאפיינה בהתפתחות מהירה של שירותי הרפואה, כאשר הגורם הישיר לכך היה המצב הבריאותי הקשה והעדר בתנאים סניטריים בסיסיים בו היה נתון הישוב היהודי  בארץ.
ראשי העדה ומנהיגיה נאלצו להביא רופאים מומחים מחוץ לארץ כדי שיוכלו לתת מזור למחלות אשר לא ידעום, ועם בא העת להכשיר רופאים ולהקים בתי רפואה מתקדמים כאן בארץ.
בעבודתנו, ראינו לנכון להתמקד באירועים מרכזיים בשנים אלו בהם התחוללו שינויים משמעותיים ביותר ברפואה המודרנית בארץ: הקמת בתי חולים בירושלים בזה אחר זה במאה ה19, העליות ואופיים של העולים אשר הובילו להקמת שירותי קופות החולים, ההתמודדות עם מערכת הבריאות במלחמת העולם הראשונה (19מנהל עסקים-1919) וסיוע שהגיע מטעם ארגונים אמריקאים. עוד ידובר על ההתפתחות בשרוי הרפואה בתקופת שלטונו של המנדט הבריטי בארץ (1920-1948).
כאשר בתוך ציר כרונולוגי זה בחרנו לבחון את ההיבט ההיסטורי-חברתי על השתלשלות האירועים וההתפתחויות בתחום הרפואה ולגלות מהם המניעים שעמדו מאחורי כל התרחשות וכיצד כל התרחשות צמחה מתוך מצע של רגשות, חיכוכים, ותחרויות שלעיתים הובילו ל'קנאת סופרים תרבה חכמה' ולעיתים להרס וכישלון שגרר השלכות מרחיקות לכת במערכת הבריאות הארצישראלית ובמערכת הפוליטית.