הצעת מחקר העוסקת בניתוח תוכן תקשורתי של סדרות טלויזיה המיועדות לילדים - תפקידים מגדריים של נשים וגברים בוגרים בסדרות טלוויזיה המיועדות לפעוטות

תקציר העבודה

הצעת מחקר בקורס תקשורת כתרבות שם הכותבת:
הצעת מחקר בתחום: מחקר תוכן תקשורתי של סדרות טלויזיה המיועדות לילדים נושא:
תפקידים מגדריים של נשים וגברים בוגרים בסדרות טלוויזיה המיועדות לפעוטות
1 .       רציונל המחקר הבניה מגדרית הנה תהליך חברתי מתמשך, במסגרתו נלמדים התנהגויות, ציפיות, תפיסות וזהויות. הן הפרט והן החברה תופסים את תפקידו של הגבר והאישה בכל רגע נתון בהתאם לנלמד במסגרת הליך ההבניה המגדרית. מחקרים הבוחנים את תפקידי המגדר בתקשורת מניחים, כי התקשורת תורמת לתהליך החברות של הפרט בחברה, גם כשמדובר בהבניה מגדרית. ישנה ביקורת כלפי תקשורת ההמונים לאור דימויי המגדר המוצגים בה באופן המנציח סטראוטיפים מגדריים, חוסר שוויון, את שוליותן של נשים בחברה ואת אפלייתן. בעשורים האחרונים, בא לידי ביטוי שוויון מגדרי. עם זאת, –
·         שאלת המחקר – בעקבות כך, נשאלת השאלה כיצד באים לידי ביטוי סטראוטיפים גבריים בקרב דמויות המזוהות כגבריות בסדרות טלוויזיה המיועדות לפעוטות? בנוסף, כיצד באים לידי ביטוי סטראוטיפים נשיים בקרב דמויות המזוהות כנשיות בסדרות טלוויזיה אלו?
·         שיטת המחקר – במסגרת זו, יבחנו שתי סדרות טלוויזיה המיועדות לפעוטות בערוץ הופ בעברית של חברת הכבלים הוט – טלטאביז ואו בארני וחברים. הבחינה תתמקד בדמות נשית מבוגרת ודמות …
2.       ראשי פרקים תקציר פרק
1 – סקירת ספרות
1 .1   תרבות התקשורת …