מאפייני אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל הנוטלת תוספי תזונה והסיבות לנטילת תוספי התזונה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 2944
מספר מקורות 34

תקציר העבודה

מאפייני אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל הנוטלת תוספי תזונה והסיבות לנטילת תוספי התזונה Characteristics of the elderly in Israel that dietary supplements and reasons for taking dietary supplements עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך M.Ed בחינוך לפעילות גופנית ובריאות פברואר
2 0מנהל עסקים תוכן העניינים                                                                                                                                                תקציר –…3

1 .       סקירה ספרותית –…4

1 .1    יעילותם ובטיחותם של תוספי התזונה -..5

1 .2    מאפייני האוכלוסייה הנוטלת תוספי תזונה –…11

1 .3    הסיבות והמניעים לנטילת תוספי תזונה …מנהל עסקים
2 .       מתודולוגיה …19

3 .       תוצאות וממצאים –22

4 .       דיון 37
5.       ביבליוגרפיה …44

6 .       ניספחים -…49
תקציר רקע:
בחלוף השנים אנו עדים לתופעה כלל עולמית של עליה בשיעור נטילת תוספי תזונה. בארצות הברית, יותר ממחצית האוכלוסייה הבוגרת נוטלת תוסף כלשהו. שיעור האוכלוסיה הבוגרת הנוטלת תוספי תזונה בשנים שבין 2003-2006 עומד על 54% בעלות של כ-23 מיליארד דולרים בשנה. הרוב הגדול מנוטלי תוספי התזונה נוטלים תוסף אחד על בסיס יומי ו-10% נוטלים חמישה תוספי תזונה שונים. מולטי ויטמינים ומולטי מינרלים הם התוספים הנצרכים בכמות הגדולה ביותר בקרב נוטלי תוספי התזונה בארצות הברית, שיעור נטילתם עומד על 33% מכלל התוספים. מאפייני האוכלוסייה שנוטה ליטול תוספי תזונה בשכיחות גבוהה יותר הם: נשים בהשוואה לגברים, בעלי השכלה גבוהה, גיל מבוגר יותר, אנשים עם BMI (Body mass index) תקינים, וכן אנשים המקפידים על התנהגויות המקדמות בריאות כגון: הימנעות מעישון, ביצוע פעילות גופנית באופן קבוע ושמירה על הרגלי תזונה נכונה. הסיבות והמניעים לנטילת תוספי תזונה, כוללים את הצורך לשמור על הבריאות, הצורך לפעולת מנע מפני מחלות שונות, הרצון להשלים את התזונה הבלתי מאוזנת, הצורך בהשלמת הטיפול בצחלואה קיימת, כמו כן המלצת רופא, מכר או בן משפחה משפיעה אף היא על נטילת תוספי התזונה.
שיטות:  המדגם כלל 31 גברים ו-49
נשים מעל גיל 65. הנתונים נאספו באמצעות מילוי שאלון שכלל שאלות על מאפיינים סוציו-דמוגרפים, שאלות באשר להרגליהם הקבועים בכל הקשור לנטילת תוספי תזונה, ביצוע פעילויות מקדמות בריאות כגון: ביצוע פעילות גופנית, המנעות מעישון, ביצוע בדיקות תקופתיות, קריאת סימון תזונתי ושמירה על  BMI תקין, שאלות באשר לעמדות ולאמונות שלהם כלפי תוספי תזונה וכן שאלות באשר למצבם הבריאותי. זאת על מנת לבדוק את הקשר בין נטילת תוספי תזונה ובין משתנים סוציו-דמוגרפיים, התנהגויות מקדמות בריאות, עמדות ואמונות כלפי נטילת תוספי תזונה, המצב הבריאותי ו-BMI.
תוצאות:
ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על קשר חיובי ומובהק בין עמדות ותחושות חיוביות כלפי נטילת תוספי תזונה לבין נטילתם. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין התנהגויות מקדמות בריאות לבין שכיחות נטילת תוספי תזונה בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי באופן חלקי.
נמצא קשר מובהק בין נטילת תוספי תזונה ובין הכרת המושג חומצות שומן טראנס, ביצוע בדיקת עור לבחינת שומות ונקודות חן ושמירה על BMI תקין. לא נמצא קשר בין מצב הבריאות לבין נטילת תוספי תזונה במחקר הנוכחי למעט הקשר בין קיומה של מחלת אוסטאופורוזיס לבין נטילת תוספי תזונה שנמצא מובהק. במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין מאפיינים סוציו-דמוגרפים לבין נטילת תוספי תזונה למעט הקשר המגדרי. נשים באופן מובהק נוטלות יותר תוספי תזונה בהשוואה לגברים. מסקנות:
יש קשר מובהק בין נטילת תוספי תזונה ומשתנים מסויימים שנבדקו במחקר. על מנת לאפיין ולמפות את אוכלוסיית הגיל השלישי במדינת ישראל שנוטלת תוספי תזונה ולאמוד את הסיבות לנטילתם, יש צורך בהרחבת המחקר לאזורים שונים בארץ על מנת להכליל אוכלוסייה יותר הטרוגנית. יש להגדיל את כמות הנבדקים בכדי שהמדגם יהיה מייצג ונוכל להכליל את תוצאות המחקר על כלל האוכלוסייה. על הצוות הרפואי להתחקות אחר המניעים והסיבות לנטילת תוספים של הפרט ולהתאים לפרט את התוסף הרצוי לאחר שנבדקו השיקולים באשר ליעילותו, בטיחותו ונחיצותו של המוצר.