עבודה המתארת את התפתחותו של משה, בארגון בו עבד, על פי מודלים שונים, כגון 'דרייבר', ניתו פיתוח הקריירה על פי שלבי שונים, שלב ההזדהות, חקירה, צמיחה ועוד. קריירה כקונוס על פי שיין. עבודה מצויינת 94

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2012
מספר מילים 3765

תקציר העבודה

• על-פי דרייבר קיימים ארבעה סוגים שונים של דפוסי קריירות: הדפוס המסורתי (קריירה ליניארית), קריירה ספירלית (קריירה ליניארית ומעגלית), הדפוס השטוח (קריירה יציבה) והדפוס הטרנזיטורי – מעברי (קריירה משתנה). כאשר בהתאם לניתוח מסלול התפתחות הקריירה של משה, נראה כי משויך הוא לדפוס המסורתי.  מסלול הקריירה של משה מתפתח באופן –..
•          השלב הראשון בחיים הינו שלב כיוון הזהות, המאפיין אנשים בתהליך התפתחותם עד כגיל העשרים לחייהם, עת כניסתם לעולם הבוגר, תוך גיבוש דעותיהם, זהותם העצמית וכיוון ראשוני בחיים. משה, דתי באמונתו גדל במשפחה דתית, וספג את אמונותיו וערכי הדת החל מגיל צעיר והתחנך במוסדות דתיים, ממשיך להתגבש בדעתו כי זהו מסלול החיים
·         השלב השני בקריירה, נקרא שלב הקריירה המוקדמת – בשלב הקריירה המוקדמת המאפיין אדם בין הגילאים
5 – 30, אשר מנסה ובוחן את ההחלטות שקיבל בשלב המוקדם יותר מתנסה באופן ראשוני ולאט לאט מתגבש ומתבסס בתפקידו -..
מספר מושגים בעזרתם נסביר את שביעות הרצון של המרואיין מהקריירה.
·         הצבת מטרות, המרואיין הציב לעצמו מטרה להיות -.
·         רצף תעסוקתי, ניתן לראות רצף התנסויות –
·         לדוגמא מעשית מחיי המרואיין, בתחילה הוא עובד חדש, מתנסה ומתלמד לאחר מכן הוא עובר לצוות שנותן מידע מקצועי, משמש —
·         הקריירה כקונוס על פי שיין, מראה כי –…