סטטיסטיקה א

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2013
מספר מילים 305

תקציר העבודה

סטטיסטיקה א' – ממ"ן 14 שאלה 1:
א.                              0.75       0.
5                       ידע                 ניחש                                        0.2          0.8
                               נכון                  לא נכון ההסתברות שיענה נכון על שאלה שנבחרה מקרית:
0.75+0.
5 ∙0.2=0.8
ב. ההסתברות שידע מתוך ההסתברות שענה נכון:
=0.9375
ג. ההסתברות שמתוך 6 שאלות לפחות 4 נכונות:
n=6

שאלה 3:
א.                                                                                              1-4                       5-6
                     כד א                                     כד ב                                                                                                                                                         1                  2             4          1               2                  3

1 6
9
4
1
4
3
2
1 X ∙==0.278
=0.2
∙+== 0.2333
∙+=0.289
P(X) ב.      חישוב התוחלת וסטיית התקן של X:
=1∙0.289+2∙0.2333+3∙0.2+4∙0.27777=2.46
=1∙0.289+4∙0.2333+9∙0.2+16∙0.27777-= =0.289+0.933+1.8+4.4432-6.05=1.4משפטים5