ציון 97 סטטיסטיקה א

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 512

תקציר העבודה

ממ"ן 15- סטטיסטיקה א שאלה 2
משמרת יום משמרת ערב משמרת לילה  – תקינים
8 8
70
6 2
2 20  – פגומים
2
1 0
1 8
3 0 90
8 0
8 0
2 50 א.         = =
5 0-90=160 =(220-88)+(30-18)=מנהל עסקים4
= =0.1
= =
5 0-220=30 =(90-88)+(80-70)+(80-62)=30 = =0    לפי מדד λ הניבוי של Y לפי X  קרוב מאוד ל-0 ולכן נמוך מאוד,X  לא מנבא אתY  בכלל, λ=0.
חישוב מדד קרמר:
משמרת יום משמרת ערב משמרת לילה  – תקינים
8 8   =79.2
70   =70.04
6 2
    =70.04
2 20  – פגומים
2   
1 0   =9.6
1 8 
3 0 90
8 0
8 0
2 50 = + + + + + = 0.922+0.266+0+0.016+0.977+7.17=9.351
= = =0.037           גם לפי מדד קרמר הקשר בין סוג המשמרת לבין מספר המוצרים הפגומים/התקינים הוא נמוך מאוד (קרוב מאוד ל-0) ב.      חישוב מדד ספירמן:
משך הרחיצה X שביעות הרצון Y d
1 6
5
1 7.5
1 -7.5=-6.5
4 2.
5
1 8
5
2 .5
7.5
2 .5-7.5=-5
2 5
2 3
3 7
3 7-3=4
1 6
1 8
4
2 .5
5.5
2 .5-5.5=-3
9
1 9
4
4 5.5
4 -5.5=-1.5
2 .
5
2 0
3 5.5
3 5.5-3=-2.5
6 .
5
2 0
3 5.5
3 5.5-3=-2.5
6 .
5
2 4
2
8
1
8 -1=7
4 9
n=8
= = = =-0.857
יש קשר שלילי חזק, ככל שמשך הרחיצה עולה שביעות הרצון יורדת.