התפתחות מערכת הבריאות בישראל

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 1434
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

התפתחות מערכת הבריאות בישראל קורס :
תמחור ותקצוב במערכת הבריאות מגישות:
שרון צביאלי 021760194
מירה נקש 592מנהל עסקים205
.
רקע היסטורי מערכת הבריאות הציבורית בישראל נבנתה על בסיס מערכת הבריאות שפעלה בישראל בתקופת המנדט הבריטי.
מערכת ביטוחי הבריאות בישראל מושתת בעיקרה על פעילותן של קופות החולים,שרובן הוקמו ע"י ארגוני עובדים לפני הקמת המדינה.
קופות החולים היו ארגוני חברים-עמיתים,למטרת ביטוח רפואי,על בסיס ערבות הדדית בין חברים בקופה,ודרך פעילותן הכתיבה במידה רבה את אופיה של מערכת הבריאות בישראל עד היום.
חברי קופות החולים שילמו מסי חברות,לעיתים באמצעות תשלום מסים לארגון עובדים,וכך הם קיבלו שירותי בריאות באמצעות הסדרים שונים שנקבעו בתקנון הקופות.
בשנת 1973 נחקק "חוק מס מקביל", אשר חייב את המעסיקים בישראל להשתתף בעלות הביטוח הרפואי של עובדיהם, על ידי תשלום ישיר לקופת החולים בה חברים העובדים. בסוף שנות השמונים נוצר משבר כלכלי במערכת הבריאות במיוחד בקופ"ח כללית (גרעון מצטבר בהיקף של 4 מיליארד ש"ח) חלק מהתוצרים של המשבר היה חוסר בהירות לגבי זכויות (לאור הקידום הטכנולוגי).,"גריפת שמנת"(גידול בקופות "הקטנות").,שביתות,תורים ארוכים,וחוסר שביעות רצון בקרב במטופלים. בשנת 1988 מינתה הממשלה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילות של מערכת הבריאות בישראל. הוועדה הבליטה את הבעיות והעלתה לסדר היום הציבורי את הצורך האובייקטי בחקיקת חוק ,דו"ח ועדת נתניהו, שהוגש לממשלה בשנת 1990, נחשב למסמך מכונן של מערכת הבריאות בישראל. הוועדה הציגה תוכנית לרפורמה שלא הייתה מזוהה עם מפגה מסוימת,ההמלצה המרכזית של דו"ח זה הייתה לחוקק בישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
תרומתה של וועדת נתניהו לחקיקת החוק ויישומו הייתה למיקום חוק בריאות ממלכתי כחלק מתוכנית רפורמה מורחבת,ללא הלאמה,ללא שמירת הקשר ההיסטורי בין כללית להסתדרות,ופיתרון עם מרכיבים חדשים שחלקם נלמדו מחו"ל.לדוגמא:נוסחת הקפיטציה כדי-