סיכומי שיעור מפסיכופתולוגיה א'

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2015
מספר מילים 23202

תקציר העבודה

הרצאה 1:
אנחנו לא נוכל להגיע למצב שנוכל להכריע איזה מהמצבים (דנה, גיא ויוסי) צריך איזה סוג טיפול (פסיכולוגי, פסיכיאטרי, רפואי פיזיולוגי). מהי נורמאליות?
תפיסת רציונלית – לאדם שיש התנהגות נורמאלית יש תפיסה רציונלית ביחס למציאות. זהו מצב שבו האדם שופט את המציאות בצורה תקינה והוא מבין את המציאות כמעט כמו רוב בני האדם. לאנשים אלו יש בוחן מציאות תקין, הוא יודע איפה הוא נמצא, מה הוא עושה שם, יש לו תפיסת זמן תקינה. אלה אנשים שיכולים להעריך מצבים של סיכון. היכולת שלנו לזהות מתי להתנהג בהתנהגות מסוימת ומתי לא. אדם בעל תפיסה רציונלית אפשר לומר שהוא מתחיל להתנהג בצורה נורמאלית מפני שיש עוד אספקטים שמתייחסים לנורמאליות.

מהי אב נורמאליות?
גישה עממית: מיתוסים וסטיגמות – בני אדם באופן הסוציאליזציה שלהם יודעים לזהות אם ההתנהגות היא שונה, אם היא לא תואמת מצב וסיטואציה והאם העוצמה של ההתנהגות תואמת את מקור הבעיה. בני האדם נולדים עם קודים. יש בעיה עם הגישה הזו, יש הרבה מיתוסים. למשל: אנשים שסובלים מהפרעה נפשית הם אלימים. זו הסטיגמה שאנחנו מפתחים על אנשים שסובלים בהתנהגות שאינה נורמאלית. זו שיטה בה האדם משתמש בכלים לא מדעיים. גישות:
גישה רפואית: עליה מבוסס הDSM. מתייחסת להתנהגות לא נורמאלית כשהמקור שלה הוא פיזי, משהו שיש לו …
הרצאה 2 – סיווג ואבחון פסיכופתולוגיה:
סיווג – שיטת המיון של מחלות שונות בהתאם למה שקובעי המדיניות. אבחון – הופך להיות ברמה של הקלינאי שנותן אבחנה לאדם ממה הוא סובל ואז הוא מסמן את סוג ההפרעה שיש לאדם. לשם מה לסווג ולאבחן?
o       –