סמינריון-הגדרת דרישות לפיתוח יישומים ומערכת מידע לאינטרנט, כולל דוגמאות פיתוח