יחסי עבודה- מושגים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2016
מספר מילים 2337
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

יחסי עבודה המושגים שנבחרו: ü      ארגון השכר העולמי WTO ü      חוק ההסדרים ü      OECD ü      פערי שכר ü      ארגון העבודה הבינלאומי ILO ü      אבטלה ü      דירקטוריון ונשים בשוק העבודה ארגון הסחר העולמי: WTO ארגון הסחר הבינלאומי הינו מסונף  לאו"ם והוא אחראי על הסכמי סחר בין מדינות ופועל לצד ארגונים כגון…
מבנה ארגון הסחר העולמי: גוף קבלת ההחלטות בארגון הסחר הבינלאומי הינו ועידת השרים.
המועצה הכללית הגוף המנהלי העיקרי של ה-WTO הוא מזכירות ארגון הסחר הבינלאומי.
חברות כיום בארגון כ-135 מדינות ובהן גם ישראל.
מקורות:
חוק ההסדרים הוא אסופה של חוקים ותיקוני חקיקה שהממשלה –
דוגמאות לחוק ההסדרים בשוק ויחסי העבודה:
1)      החלטת המדינה להקפיא הליכי קליטת עובדים לשירות המדינה…
2)     
3 )      .
ארגון ה-OECD ארגון ה-OECD הוא ארגון לפיתוח ולשיתוף כלכלי. זהו ארגון בינלאומי של המדינות המפותחות המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית והשוק החופשי-
מקורות:
ארגון העבודה הבינלאומי ארגון העבודה הבינלאומי ILO (כולל הפונקציות)מאז 1919 הסוכנות של האו"ם המשולש ILO מפגישה יחד ממשלות, מעסיקים ונציגי עובדים של כ 187 מדינות חברות וזאת על מנת לקבוע סטנדרטים של עבודה, לפתח מדיניות ולתכנן תוכניות קידום עבודה הגונות עבור כל הנשים והגברים.מקורות: פערי שכר בישראל פערי שכר בין נשים לגברים בשוק העבודה, בשכר חודשי ובשכר שעתי הינם תופעה אוניברסאלית המשקפת היבטים של אי-שוויון בחלוקת העבודה המגדרית בבית ובשוק העבודה כאחד…
.
מקורות:
אבטלה  הוא מצב שבו אדם מסוגל ורוצה לעבוד אך אינו מצליח למצוא עבודה תמורת שכר…
ישנם סוגים שונים של אבטלה- ביטוח אבטלה- אחד מהפתרונות שיש כיום לאבטלה. מי שדואג להבטיח את אמצעי המחיה…
מקורות:
נשים בשוק העבודה (מקור: ד"ר סילביה פוגל ביז'אווי, יולי 2003 גליון 8, 'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה : נשים בשוק העבודה בישראל, , יסו"ד: ישראל סוציאל-דמוקרטית, כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה, כלכלה פוליטיקה ותרבות) שוק העבודה במדינת ישראל נמצא בצמיחה מתמדת בשנים האחרונות…
 "המהפכה השקטה"-   מכאן, שוק הנשים בעבודה עדיין לא ממצה את מלוא הפוטנציאל הניתן להפיק מכוח עבודה זה, עדיין קיימים פערים מבוססי אפליה מגדרית ולאומית המונעות, לדעתנו, את התפתחות שוק העבודה ונסיקתו מעלה. מקורות:
דירקטוריון (מקור:
אסף חמדני, מחקר מדיניות 78, נוב' 2009, ריכוזיות השליטה בישראל – היבטים משפטיים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 65-70) ראשית, קובעת הפסיקה כי הדירקטוריון נדרש להעמיד את טובת החברה או התאגיד במקום הראשון…
מקורות: