דיני חוזים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2015
מספר מילים 672
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

דיני חוזים  –  מנהל עסקים תואר ראשון עבודה סמסטר א' –  תשע"ו חלק א':

1 .    
2 דרישות מהותיות לקיום הצעה וקיבול:
גמירת דעת ומסוימות.
עפ"י סעיף 1 לחוק החוזים:
אכן נכרת חוזה
2 .     כיוון שזיכרון דברים מחייב 2 מבחנים: גמירות דעת ומסוימות, חלק ב:
א.      במקרה שלפנינו ניתן להבחין בכל שלבי חיי החוזה, בשלב הראשון ישנה ההצעה שזה פתח      לכריתת חוזה. בשלב השני יש קיבול…
ב.      ע"פ סעיף 15 "הטעיה " שאומר : מי שהתקשר בחוזה עקב טעות  שהיא תוצאת הטעייה …קיימות חובת גילוי ע"פ (1) דין (2) נוהג (3) נסיבות . דין :הוראות חוק המטילות חובות גילוי ספציפיות , כלומר הייתה אי התאמה שנובעות מעובדות המוכר (יפה ורונן) ידעו או היה עליהם לדעת עליבן בעת גמירת החוזה ולא גילה אותן לקונה (לירון). בתנאי 5 ישנו קשר סיבתי בין הטעות לחוזה , שכן הייתה הטעיה מצד המוכרים ,יפה ורונן, שהם גרמו לטעות (תנאי 3) ובשל כך נכרת החוזה בין לירון ויפה ורונן (תנאי5). ג.         עפ"י סעיף 12 לחוק החוזים, כאשר אותו אדם התנהג בחוסר תום – חייב פיצויים בעד הנזק שנגרם..