תהליכים רגשיים וחברתיים אשר חווים תלמידים בכיתות א-ו עם לקויות למידה וסגנונות התמודדתם

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2017
מספר מילים 3940
מספר מקורות 35

תקציר העבודה

תהליכים רגשיים וחברתיים אשר חווים תלמידים בכיתות א-ו עם לקויות למידה וסגנונות התמודדתם עבודה סמינריונית – יולי 2016
תוכן העניינים
מבוא. 3
סקירת ספרות.. 4
לקויות למידה. 4
קשיים רגשיים בקרב ילדים עם לקויות למידה. 8
קשיים חברתיים בקרב ילדים עם לקויות למידה. 9
סגנונות ההתמודדות עם קשיים רגשיים וחברתיים בקרב ילדים עם לקויות למידה. 12
דיון וסיכום. 14
ביבליוגרפיה. 17
מבוא
מחקרים רבים מציינים כי היותו של אדם בעל לקות למידה (הפרעת למידה) עלולה להביא לתוצאות שליליות במהלך חייו. (2010, Firth et al.).
נסיבות חיים אלו יוצרות דחק (סטרס) בקרב אנשים בעלי לקויות למידה. מקורות הדחק עלולים להיות חברתיים, משפחתיים ואף בעיות בדימוי העצמי. בהמשך לכך, הלוקים בלקויות למידה נמצאים בסיכון יתר לדיכאון וחרדה (1996, Heath). על פי ממצאי (1996) Heath & Wiener הדימוי העצמי הירוד, והדיכאון הקשור אליו, אינם רק בנושאים הקשורים לתחום הלימודים אלא שקיים דימוי עצמי ירוד באופן כללי בקרב הלוקים בלקויות למידה.
בהתאם לכך, עבודה זאת עוסקת בנושא תהליכים רגשיים וחברתיים אשר חווים תלמידים בכיתות א-ו עם לקויות למידה, וסגנונות התמודדתם.
הנושא של לקויות למידה בקרב ילדים הולך ותופש עניין אקדמי ומחקרי. מבחינת מערכת החינוך יש פתרון וטיפול, אך עדיין ניכרת הבעיה החברתית. ילדים חווים דחייה חברתית, ונידוי חברתי דבר שמשפיע על תהליך ההסתגלות הלימודית. ולכן קיימת חשיבות לבחינה אקדמית של נושא זה.
שאלות המחקר הן:
מהם התהליכים הרגשיים והחברתיים אשר חווים תלמידים בכיתות א-ו עם לקויות למידה?
מהם סגנונות ההתמודדות שנוקטים ילדים אלו בהקשר זה?   שיטת המחקר היא עבודה תיאורטית. סיכום ואינטגרציה של מחקרים בנושא המחקר.