הקשר בין תיאוריית ההתקשרות למוטיבציה להישגים

תקציר העבודה

עבודה מחקרית לקראת תואר שני (M.Ed.) בייעוץ חינוכי:
הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים מגישה:
שם המנחה:  אב תשע"ח                                                                          יולי  2018
תוכן העניינים
מבוא -…1
סקירה תיאורטית
1 . תיאוריית ההתקשרות
1 .1. הגדרה –…2
1 .2 הנחות יסוד  של תיאוריית ההתקשרות –…2
1 .3 דפוסי התקשרות 3
1 .4 סגנונות ההתקשרות בקרב מבוגרים …4
1 .5 השלכת דפוס ההתקשרות  על התמודדות עם מצבי לחץ -4
1 .6 התמודדות של דפוס  ההתקשרות הנמנע במצבי לחץ –5

2 . טראומה בילדות
2 .1  טראומה- הגדרה –..6
2 .2 טראומטיזציה  משנית -7
2 .3 טראומה בילדות –…8
2 .4 אירועי טראומה במרחב המשפחתי …9
2 .5 גורמי פגיעות לתגובות דחק וטראומה 9
3 . הקשר בין דפוס ההתקשרות לטראומה בילדות 10 השערת המחקר ..12
פרק השיטה
1 .
מדגם ..13
2 .
הליך …13
3 . כלי המחקר -…13
פרק הממצאים -…15
פרק הדיון 17
פרק יישומי –..20 בביליוגרפיה –.22
לוחות ותרשימים: טבלה 1
15
מבוא
מטרת העבודה הנוכחית היא  לבחון את היחס בין  סגנונות ההתקשרות לבין  עוצמת המוטיבציה הפנימית והחיצונית להישגים. דפוסי ההתקשרות נחקרים רבות בספרות המקצועית  ומהווים  מקור להשלכות התנהגויות רבות,  אך מעט מחקרים  בחנו את הקשר בין סגנונות  ההתקשרות לבין המוטיבציה להישגים. על כן, מטרת המחקר הנוכחי הוא לעמוד על קשר זה ולחקור את מידת השפעת המרכיב ההתקשרותי בפרט על עוצמת המוטיבציה הפנימית  והחיצונית שלו  להישגים. חידושו של מחקר זה  הא בכך שבוחן לראשונה את  השפעת ההתקשרות על עוצמת המוטיבציה  להישגים.  קיימים  סוגים שונים של  מניעים למוטיבציה, ולכל מניע מטרה מכוונת התנהגות אחרת. מוטיבציה להישגים מתארת לראשונה את הגורמים  ההתקשרותיים המשפיעים על המוטיבציה של הפרט במצבי הישג.  ממצאים אלו חשובים במיוחד לשדה החינוך  והייעוץ החינוכי, בעקבות נחיצותה הרבה במערכת הלימודים. הסיבה לכך היא, משום שמוטיבציה להישגים נמוכה משפיעה לרעה על למידה משמעותית  ועל הלמידה בכלל, ובעקבות ממצאי המחקר יהיה ניתן להגיש סיוע לתלמידים אלו  ולהשפיע על  הישגיהם, ואף על עתידם.
תקציר מטרת העבודה הנוכחית היא לחקור את השפעתם של דפוסי ההתקשרות  על  עוצמת  המוטיבציה הפנימית והחיצונית להישגים. המוטיבציה  מהווה מרכיב חשוב במאפייניהם של בוגרי מערכת החינוך  לשם הצלחתם העתיד, ועל כן צריכה להוות מטרה מרכזית של התהליך החינוכי.  רציונל של מחקר זה הוא  להבין את  היחס בין דפוסי ההתקשרות לבין  המוטיבציה החיצונית והפנימית להישגים בקרב  תלמידים.
תיאוריית ההתקשרות, אשר נוסדה על  ידי ג'ון בולבי, מציעה כי התנסויות מוקדמות  עם דמויות התקשרות  מוכללות לידי ייצוגים  פנימיים היוצרים  מודל עבודה פנימי.  ייצוגים אלו נשארים ואף מתמידים  בבגרות וכוללים ייצוגים פנימיים של העצמי, של דמויות ההתקשרות  ושל העצמי בקשר עם אחרים.
ישנם שלושה סגנונות התקשרות: בטוח, נמנע וחרד. מחקרים מראים, כי כל אחד מבעלי דפוסי ההתקשרות תופסים את עצמם בדרכים  אופייניות שונות. הבדלים אלו מתבטאים בשונות תפיסת המסוגלות העצמית וכן החברתית של האדם. מוטיבציה  מתייחס לרצון להשקיע זמן ומאמץ בפעילות מסוימת, גם כאשר הדבר כרוך בקשיים ובאי הצלחות. ניתן להבחין בין שני ממדים מרכזיים   של המוטיבציה  לביצוע מטלה. הראשון הינו עוצמה המתאר את מידת הרצון להשקיע והשני הינו תחושת האוטונומיה  המתקיים כאשר הרצון להשקיע מבוסס  על בחירה. מוטיבציה להישגים  מאפיינת את הגורמים  המשפיעים על המוטיבציה של הפרט  במצבי הישג, כאשר מחקרים רבים מראים כי סוג המוטיבציה של האדם משפיעה על התייחסותו הרגשית לתוצאה הסופית ועל ההתנהגות ובפועל.
שני המדדים  המרכזיים של המוטיבציה  הינם מוטיבציה פנימית וחיצונית. הראשונה מתארת מוטיבציה שמקורה בגורמים פנימיים  וכוללת סקרנות אינטלקטואלית או תחושת אתגר, כאשר הנעה מסוג זה אינה כרוכה בתגמולים או בענישה. המוטיבציה החיצונית, לעומת זאת,  מבוססת על השאיפה לתמלוגים או תמריצים חיצוניים וחשש מפני עונשים והיא מאופיינת בתחושה של השקעה מתוך תקווה לתגמול חומרי או פחד מעונש. השערת המחקר הראשונה הייתה כי  ככל שהאדם ידווח על  דפוס התקשרות חרד יותר, כך  הוא יהיה מונע יותר גם ממוטיבציה פנימית  וגם ממוטיבציה חיצונית. השערת המחקר השנייה הייתה, כי ככל שהאדם ידווח על  דפוס התקשרות נמנע יותר,  כך הוא יהיה מונע פחות  ממוטיבציה פנימית וחיצונית.  השאלון  הראשון הינו שאלון  ECR, שאלון המכיל  36 פרטים המתייחסים  לקשר בין אישי. השאלון השני  הינו  שאלון להערכת  המוטיבציה הפנימית והחיצונית-  Aspirations. ממצאי המחקר  אוששו  באופן מובהק, ונמצא מתאם בין  דפוס התקשרות חרד  להנעה יתרה ממוטיבציה וכן בין דפוס התקשרות נמנע להנעה  נמוכה ממוטיבציה פנימית וחיצונית. חשיבותו של מחקר זה הוא  רב, בהיותו מביא לראשונה את הגורם לעוצמת המוטיבציה  הפנימית והחיצונית.  ממצאים אלו יכולים להיות רלוונטיים בשדה החינוך והייעוץ, משום  שבאמצעות חיזוק של מאפייני ההתקשרות הבטוחה ניתן לסייע לתלמידים בהגברת  עוצמת המוטיבציה להישגים. מגבלת המחקר  הייתה חוסר התאמה מדויק בין השערות המחקר לבין הממצאים, כך שייתכן כי תוצאות אלו אינם מדויקות דיו ועל כן אני מציעה על מחקר המשך  בנושא עם שאלון מותאם  שיאשש את ממצאי המחקר הנוכחי. פרק ראשון- סקירה ספרותית
1 . תיאוריית ההתקשרות
1 .1
הגדרה תיאוריית ההתקשרות  הינה  הליך טבעי הקיים במערכת התפקודית האנושית. מקורה  הוא  בקביעה כי תינוקות זקוקים לתקופה ארוכה של הגנה, ועל- כן הם נולדים עם נטייה לשאוף לקרבה לאנשים אחרים המסוגלים לטפל בהם. אנשים אלה, שהינם מושאי שאיפת הקרבה של האדם, קרויים דמויות ההתקשרות. בתקופת הינקות הדמויות המטפלות העיקריות בתינוק, לרוב הורה אחד או שניהם, פועלות כדמויות ההתקשרות. בהמשך חייו של האדם, הפונקציה של מערכת ההתנהגות של ההתקשרות הינה להגן על האדם מפני סכנה, באמצעות הבטחת קרבה לאנשים אחרים בעלי יכולת לדאוג ולטפל בו. (Bowlby,
1 988) על פי התיאוריה, חיפוש קרבה הינה האסטרטגיה הטבעית והעיקרית של מערכת ההתנהגות ההתקשרותית, המופעלת בעיקר  כאשר הפרט חש בצורך להגנה ולתמיכה.  התנהגות ההתקשרותית הינה כל צורה של התנהגות המביאה להשגה ולשימור של קרבה לאדם אחר, הנתפס כבעל יכולת טובה יותר להתמודד עם העולם. כלומר, מושג ההתקשרות מתייחס לקשריו הרגשיים המתמשכים של האדם עם דמות עליה הוא לומד לסמוך על מנת לקבל הגנה וטיפול. התנהגות ההתקשרות מופיעה בצורה הברורה ביותר כאשר האדם מפוחד, עייף או חולה, ונרגעת כאשר הוא זוכה לנחמה ודאגה. (Bowlby, 1988)