פוליטיקה השוואתית- השוואה בין מדינות טורקיה ורוסיה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2018
מספר מילים 1207
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

הפקולטה למדעי החברה המחלקה למדע המדינה "נסיגת הדמוקרטיה"  השוואה בין המדינות טורקיה, רוסיה וישראל תרגיל במסגרת הקורס: פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים (56106) בעבודה זו אבחן תהליכים פוליטיים המתרחשים במדינות רוסיה וטורקיה, ואנתח באופן השוואתי את מידת נסיגת הדמוקרטיה במדינות אלה לעומת המתרחש במדינת ישראל, על פי המדדים שלטון החוק וחופש הביטוי והאמונה. מטרת ההשוואה היא לאתר תהליכים מקביליים המתקיימים במדינות אלו לבין עצמן ולבין מדינת ישראל . ראשית, אגדיר את המושג "נסיגת הדמוקרטיה". שנית, אפנה לסיקור המתרחש בכל אחת מהמדינות בהתאם למדדים שנקבעו ואשווה ביניהם. לבסוף, אטען כי למרות שבמדינת ישראל קיימים תהליכים דומים המבטאים את היחלשות הדמוקרטיה, עדיין אין נסיגה משמעותית ורחבת היקף כמו במדינות רוסיה וטורקיה.      "נסיגת הדמוקרטיה" הינו מושג רחב, המבטא את הסיבות והמדדים להיחלשות הדמוקרטיה במדינות בעולם. בבסיסו המושג מציין את ההיחלשות או השלילה של מוסדות פוליטיים  המתחזקים מדינה דמוקרטית. בשל היותו מושג רחב ולא ברור, הוא מכיל מספר תהליכים מקבילים אשר מונעים על ידי מגוון רב היקף של גורמים מדיניים – ממלכים דרך נשיאים ועד אנשי צבא.  מושג זו מכיל בתוכו שישה ממדים שונים. בעבר הנסיגה הייתה מתבטאת באמצעות הפיכות אגרסיביות הנראות בברור לעין – הפיכות צבאיות, הפיכות פנימיות והונאות בימי הבחירות .כיום המגמה השתנתה וקיימת עלייה הדרגתית בפעולות המקבלות תוקף דמוקרטי וחוקי אך הן כנגד הדמוקרטיה כמו – הרחבת סמכויות המנהיג, הפיכות דרך הבטחות לפעולה ואסטרטגיות מניפולציה לפני הבחירות.    בחרתי לבחון במדינות רוסיה וטורקיה האם הממדים: שלטון החוק  וחופש הביטוי והאמונה, מתיישבים בקנה אחד עם המדד המרכזי של נסיגת הדמוקרטיה והוא הרחבת סמכויות המנהיג והרשות המבצעת במדינה דמוקרטית . צורה נפוצה זו של נסיגה מתרחשת כאשר מנהיגים נבחרים מחלישים את המוסדות הניהוליים של המדינה ובעיקר את הרשות השופטת והאופוזיציה , כך שלטון החוק וחופש הביטוי נפגעים. –
   יתרה מכך, למרות שקיימים מספר של עיתונים וערוצי תקשורת עצמאיים, בתקופה אחרי ניסיון ההפיכה נסגרו למעלה מ-150 כלי תקשורת.
כלי התקשורת שלא נסגרו, נתקלים בלחץ פוליטי אדיר ומסתכנים באופן שגרתי בתביעה ובמעצר.
בנוסף, לפי "הועדה להגנת עיתונאים" בדצמבר 2017 היו מאחורי הסורגים מספר כולל של 73 עיתונאים. נתון זה הופך את טורקיה למדינה שכלאה את המספר הגבוהה ביותר של עיתונאים בשנה השנייה ברציפות.    ברוסיה, הרשות השופטת  הוכנסה תחת סמכויותיה של הרשות המבצעת שבראשותו של הנשיא ולדימיר פוטין. קידום הקריירה והחלטות השופטים תלויים לחלוטין בהעדפות של הקרמלין- הרשות המבצעת של רוסיה. השימוש בכוח מופרז  על ידי המשטרה  הוא רחב ואינו מבוקר על ידי –