השפעת המשפחה על התנהגות עבריינית

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 2155
מספר מקורות 13

תקציר העבודה

מבוא
הנושא שעליו כתבתי את עבודתי הוא השפעת המשפחה על התנהגות עבריינית בחרתי להתמקד במרכיבים העיקריים במשפחה שיש להם השפעה על התנהגות עבריינית של ילדיה, ובפרופיל של המשפחה העבריינית.
בעבודתי הבאתי שני סוגים של מרכיבים : מרכיבים מבניים שקשורים למבנה המשפחה ושלמותה ומרכיבים פונקציונליים שקשורים בטיב היחסים המשפחתיים, ובנוסף מאפיינים שונים של המשפחה העבריינית.
מטרת העבודה היא להדגיש מהם המרכיבים וכיצד הם יכולים להוביל בסופו של דבר להתנהגות עבריינית של דור ההמשך .
בהמשך העבודה הצגתי מאפיינים של משפחה עבריינית ושל הפשע במשפחה.
מבנה העבודה:
פרק ראשון-מרכיבים שיש להם השפעה על התנהגות עבריינית מרכיבים מבניים:גודל המשפחה, סדר הלידה , מעמד חברתי ושלמות המשפחה מרכיבים פונקציונלים: מתחים במשפחה,פיקוח של ההורים ואהבה וקבלה של ההורים.
פרק שני: פרופיל של המשפחה העבריינית.