להבין סרטים סמסטר ב2023

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1484

תקציר העבודה

לדוגמא – התשובה לסעיף ג' שאלה 6:
ג. המשמעות הדרמטית- זווית הצילום הגבוהה בפריימים 1 ו-3 ומראה לנו את למאר הגבוה, הבוס, אל מול אנדרטון הנמוך שכפוף לו. היא ממחישה לנו את יחסי הכוחות בין למאר ואנדרטון, למאר מחלק פקודות במהלך השיחה ואנדרטון מבטיח לפעול לפיהן.
הסמיכות ביניהם הינה אינטימית. הקונפליקט – על אף ההבדל הברור במעמדות של למאר ואנדרטון, יש ביניהם יחסים של ידידות עמוקה, ואולי אפילו מעין יחסי אב ובן בין למאר ואנדרטון (יחסי אב ובן הינם מוטיב חוזר בסרט, כיוון שיש גם התייחסות ליחסים בין אנדרטון ובנו). ניתן לראות זאת בעובדה שאנדרטון מקבל את הוראותיו של למאר ללא עוררין וסומך עליו לחלוטין. גם למאר לא מחלק את ההוראות לאנדרטון ללא הסבר, דבר שהוא יכול לעשות, כיוון שהוא הבוס, אלא טורח להסביר לו את החשיבות שמאחוריהן.
העריכה מראה לנו שוט (פריים 1), רברס (פריים 2), שוט (פריים 3), רברס (פריים 4). כך שניתן לראות גם את נקודת המבט של למאר ולעומתה גם את נקודת המבט של אנדרטון. למאר רואה את אנדרטון מזווית גבוהה, הוא מסתכל עליו מלמעלה למטה, כיוון שהוא מודע לדברים שאנדרטון איננו מודע להם. הוא אומר לאנדרטון להשגיח על דני וויטור בטענה שהוא שואף לסגור את היחידה, אך למעשה הוא דואג שמא דני יחקור ויגלה שרצח את אמה של אגאתה ומעלים דוחות מיוחדים . אנדרטון לעומת זאת רואה את למאר בזווית נמוכה, הן כבוס והן כדמות אב שמשגיחה עליו ועל ארה"ב כולה, שרוצה בטובתו – שלא יסגרו את היחידה ללא סיבה, ובטובת ארה"ב כולה – שלא יהיה עוד פשע. זו הסיבה שהוא איננו מפקפק בהוראותיו של למאר אלה מקבל אותן מיד.
בנוסף, למאר נמצא בצד ימין ואילו אנדרטון בצד שמאל של הפריימים. אנדרטון מרגיש שלמאר נעלה עליו מוסרית וטוב יותר ממנו. למאר הקים את היחידה, דואג לו כבן ושואף שלא יהיה עוד פשע בארה"ב. אנדרטון לעומת זאת משתמש בסמים ומרגיש רגשי אשמה על מות בנו והגירושים מאשתו. (בהמשך אנדרטון והצופים יגלו כי לא כך הדבר, ואנדרטון הוא זה שנעלה מוסרית).