תרבות ואירגונים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2021
מספר מילים 686

תקציר העבודה

ממן 11
קורס: תרבות ואירגונים 10566
סמסטר: 2021ג

שאלה 1:
לפי הגישה פונקציונליסטית , התרבות ארגונית של FACEBOOK עוזרת לאירגון בזה שהתרבות ארגונית מציבה את האירגון כערך עליון בחיים של העובדים בה.
העובדים באירגון צריכים להיות בתחושת חיוביות וחייבים לצאת מנקודת הנחה כי האירגון הינו מושלם ללא בעיות ו/או תקלות. הנורמות והערכים של התרבות האירגונית הינם שותפים גם למנהלי האירגון וגם לעובדיו ובגלל זה הנורמות
………………………………………………………………………………. המשך תשובות בתוך הקובץ